Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Nierziekten

Omschrijving:

Op de polikliniek Nierziekten wordt zorg geboden aan patiënten met:

  • Acute nierziekten
  • Chronische nierziekten
  • (Post) Niertransplantatiepatiënten
  • Patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk)
  • Patiënten die Lithium gebruiken
  • Patiënten met vasculitis (vaatproblemen)

 

Op deze polikliniek wordt u d.m.v. een multidisciplinaire aanpak begeleid in uw keuze voor een nierfunctievervangende behandeling en eventueel transplantatie.

 
Het team bespreekt met u allerlei zaken rondom het leven met nierfalen: welke veranderingen er plaatsvinden in het dagelijkse leven en op welke wijze u zelf kan bijdragen aan het behoud van uw gezondheid.
Ook krijgt u voorlichting over voeding en ondersteuning bij leefstijlaanpassingen. Verder wordt regelmatig het functioneren van u nieren in de gaten gehouden.Allereerst wordt de onderliggende (nier-)ziekte behandeld. Daarnaast is de behandeling gericht op het voorkomen
van verdere nierschade en achteruitgang van de nierfunctie.
 
Wanneer de nierfunctie minder dan twintig procent van het normale functioneren is, is vervangende therapie nodig. U wordt dan door de nefroloog naar de polikliniek Nierfalen verwezen. Daar krijgt u voorlichting over de diverse behandelmogelijkheden en maakt u samen met de behandelaars een keuze voor de behandeling.

 

Voor het te laat of niet afzeggen van afspraken, brengt de polikliniek Nierziekten van Meander het wegblijftarief in rekening.

 

Locatie:
Niercentrum Midden Nederland, Polikliniek Interne geneeskunde,
Locatie Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Brink 4e etage

Specialisten:
Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...