Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Low Vision

Omschrijving:

Wanneer het niet meer mogelijk is om met uw bril of contactlenzen met een optimale sterkte de dagelijkse dingen te doen zoals lezen, schrijven en televisie kijken, dan is er sprake van low vision (slechtziendheid). Een Ergra Low Vision specialist kan onderzoeken met welk optisch hulpmiddel u het meest gebaat bent.

Op onze poliklinieken Oogheelkunde in Amersfoort en Baarn houdt een Ergra Low Vision specialist spreekuren waar u door uw oogarts naartoe verwezen kunt worden.

Verwijzing via: Behandelend specialist
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...