Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Diabetes controlespreekuur

Omschrijving:

Binnen het diabetesteam wordt gewerkt met een driemaandelijks controlesysteem. De controles worden afwisselend uitgevoerd door internist en diabetesverpleegkundige.

Specialisten:
Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...