Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: CVA-consulent

Omschrijving:

De CVA-consulent begeleidt mensen die een beroerte hebben gehad en die na hun opname in het ziekenhuis naar huis gaan. Twee weken na hun ontslag komen patiënten en hun naasten op het spreekuur.

De CVA-consulent brengt eventuele risicofactoren in kaart die kunnen leiden tot een nieuwe beroerte. Een hoge bloeddruk, roken een hoog cholesterol zijn zulke risicofactoren. Ook bespreekt zij met de patiënt hoe het thuis gaat en bijvoorbeeld hoe een eventuele partner omgaat met de situatie. Zij maakt een verslag van het consult en stuurt dit door naar de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze neemt de zorg voor de patiënt over. Als het nodig is, kunnen patiënten een vervolgafspraak krijgen of de consulent verwijst hen door naar andere disciplines binnen of buiten het ziekenhuis.

Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...