Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Botulinespreekuur

Omschrijving:

Botulinetoxine is een stof die stijve en spastische spieren kan ontspannen. Botulinetoxine wordt per injectie in de spieren gebracht. Voor deze behandeling is een speciaal spreekuur gepland waar de revalidatiearts en fysiotherapeut samen beoordelen of voor de klachten ten gevolge van de spasticiteit een dergelijke injectie zinvol is.
Verwijzing naar het botulinespreekuur kunt u bespreken met uw eigen revalidatiearts. Een verwijzing van uw huisarts of specialist is ook mogelijk.

Bekijk de folder Botulinebehandeling

Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...