Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Biometrie (lensmeting voor staaroperatie)

Omschrijving:

De biometrie ofwel de lensmeting is het onderzoek dat u ondergaat als voorbereiding op de staaroperatie. De paramedicus zal deze meting bij u verrichten. Dit gebeurt met behulp van geluidsgolven en een computerberekening. Aan de hand hiervan wordt de sterkte van de kunstlens bepaald. Meestal wordt voor een lenssterkte gekozen waarmee u op afstand scherp kunt kijken en waarbij u voor het lezen een bril nodig heeft. (Tevens is er de mogelijkheid voor een torische kunstlens; zie Pentacam spreekuur) Tijdens dit onderzoek kunt u uiteraard ook vragen stellen over de staaroperatie.

Bij dit onderzoek krijgt u geen druppels die uw zicht beïnvloeden.

Zo nodig krijgt u een vragenlijst mee om in te vullen bij het maken van de afspraak voor de biometrie, zodat uw algehele lichamelijke toestand door de anesthesioloog of internist beoordeeld kan worden. Indien nodig wordt u opgeroepen voor verder onderzoek. De ingevulde vragenlijst dient u mee te nemen als u voor de biometrie komt.

Bekijk de folder
Staaroperatie voor meer informatie over de staaroperatie. 

Verwijzing via: Behandelend specialist
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...