Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Luchtwegspreekuur (kinderen)

Omschrijving:

Ruim één op de drie kinderen heeft voor haar of zijn  zesde jaar in meer of mindere mate last van de luchtwegen. 10% van deze kinderen houdt klachten op latere leeftijd als gevolg van astma. Astma is een chronische reactie van de luchtwegen op allergische of andere prikkels waardoor klachten van benauwdheid, piepen en hoesten kunnen ontstaan.

 

Wanneer bij uw kind de diagnose astma wordt gesteld, kan dat veel vragen oproepen bij u en de mensen in uw omgeving. Wat moet ik in huis doen? Welke medicijnen moet mijn kind gaan gebruiken? Zijn ze niet schadelijk? Hoe lang moeten die medicijnen gebruikt worden? Mag mijn kind zich wel inspannen? Kunnen we wel op vakantie?  Al deze vragen kunnen worden beantwoord door het kinderluchtwegteam.

 

Ook als bij uw kind de diagnose astma (nog) niet gesteld is, bijvoorbeeld omdat hij/zij daarvoor nog te jong is, kan toch astmamedicatie worden voorgeschreven. Ook dan kunnen dergelijke vragen leven en kunt u terecht op het luchtwegspreekuur.

 

Uw kind kan door uw huisarts worden verwezen om de diagnose astma met zekerheid te stellen of omdat, hoewel de diagnose zeker is, de medicatie onvoldoende verlichting van de klachten geeft.

 

Wij vinden het belangrijk dat de informatie die u van ons krijgt, aansluit op de informatie die u van uw huisarts gekregen hebt. Daarom overleggen we veel met elkaar. Om vooraf zoveel mogelijk informatie over uw kind te verzamelen, kan het zijn dat u van te voren gevraagd wordt thuis een vragenlijst in te vullen.

 

Kinderluchtwegteam

Het kinderluchtwegteam bestaat uit twee kinderartsen, een kinderlongverpleegkundige en een transmuraal longverpleegkundige. Zij werken nauw samen met de kinderfysiotherapeut, de kinderpsycholoog en de KNO-arts. Door gebruik te maken van de verschillende invalshoeken van deze disciplines kan het team maatwerk leveren aan kinderen met (mogelijk) astma en hun ouders.

 

Onderzoeken

Onderzoeken voor de diagnose astma zijn afhankelijk van de klachten.

  • Er kan gevraagd worden om een allergietest te laten uitvoeren. Er wordt dan in het laboratorium een buisje bloed afgenomen en bekeken of er een allergie aanwezig is.
  • Vanaf ongeveer zes jaar kunnen wij longfunctie-onderzoek doen. Dat is een blaasonderzoek waarbij de doorgankelijkheid van de luchtwegen wordt bepaald.
  • Soms moet er een foto van de longen gemaakt worden op de afdeling radiologie.
  • Door de kinderfysiotherapeut kan een uitgebreide inspanningstest gedaan worden.

 

Medicijnen

Uit het onderzoek kan blijken dat het gebruik van medicijnen noodzakelijk is. Meestal gaat het om medicijnen die men moet inhaleren:

  • luchtwegverwijders om de klachten in de acute fase mee te behandelen en
  • ontstekingsremmers om er voor te zorgen dat de klachten zoveel mogelijk weg blijven.

Sommige kinderen krijgen daarnaast ook een drankje of tablet om de allergische klachten te behandelen. Ook zijn er kinderen die een neusspray krijgen voorgeschreven. Over het gebruik van alle medicijnen krijgt u van de kinderarts of van de kinderlongverpleegkundige uitleg. Het team houdt bij de benadering, uitleg en instructies uiteraard rekening met de leeftijd van het kind.

Specialisten:
Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist,Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...