Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Nierfalen

Omschrijving:

Op deze polikliniek wordt u d.m.v. een multidisciplinaire aanpak begeleid in uw keuze voor een nierfunctievervangende behandeling en eventueel transplantatie.
 
Het team bespreekt met u allerlei zaken rondom het leven met nierfalen: welke veranderingen er plaatsvinden in het dagelijkse leven en op welke wijze u zelf kan bijdragen aan het behoud van uw gezondheid.
Ook krijgt u voorlichting over voeding en ondersteuning bij leefstijlaanpassingen. Verder wordt regelmatig het functioneren van u nieren in de gaten gehouden.
 
Voor het te laat of niet afzeggen van afspraken, brengt de polikliniek Nierfalen van Meander het wegblijftarief in rekening.
 
Locatie:
Niercentrum Midden Nederland, Polikliniek Interne, locatie Amersfoort, Brink  4de etage.

Specialisten:
Zorgverleners:
Verwijzing via: Behandelend specialist
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...