Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spreekuur: Lithium

Omschrijving:

Lithium is een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven aan patiënten met een stemmingsstoornis.
Langdurig lithium gebruik kan soms problemen met de nieren geven.

Er kan sprake zijn van een verstoring van de vochthuishouding en/of een afname van de nierfunctie.
Op de lithiumpoli worden deze nierproblemen in kaart gebracht en wordt gekeken of en hoe deze problemen het beste behandeld kunnen worden.
Hierbij vindt vaak overleg plaats met uw behandelend psychiater.
 
Voor meer informatie over het effect van lithium op de nier verwijzen wij u graag naar de folder:
Lithium en de nier
 
Locatie:
Niercentrum Midden Nederland, Polikliniek Interne, locatie Amersfoort, Brink 4de etage.

Zorgverleners:
Verwijzing via: Huisarts
Afspraken: 033-8506070
Manier van verwijzenmeer...