Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wegblijftarief

Meander Medisch Centrum is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Eén van de verbeterpunten is het voorkomen dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak in het ziekenhuis. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of zorgverlener deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Meander Medisch Centrum berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

 

Wat betekent dit voor u?

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren bij de betreffende afdeling te melden. Als u te laat of niet afzegt, brengt Meander een deel van de kosten bij u in rekening. De kosten van €50,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

SMS-herinnering
Om u te herinneren aan uw afspraak, ontvangt u op de meeste poliklinieken twee werkdagen voorafgaand aan uw afspraak een herinnering per SMS. Hiervoor hebben wij uw mobiele telefoonnummer en toestemming nodig. U kunt dit doorgeven:

  • via MijnMeander
  • bij de centrale Informatiebalie in de Laan
  • bij de balie van uw polikliniek.