Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Hoe leest u uw factuur van Meander Medisch Centrum?

Bezoeken aan het ziekenhuis worden vastgelegd in codes, zogenoemde zorgproducten (ZP). Iedere behandeling heeft een unieke zorgproductcode en een eigen tarief. Op uw factuur ziet u naast de zorgproductcode ook nog een code van 6 cijfers, de declaratiecode.

BTW
Voor niet-zorggerelateerde diensten (o.a. telefoon, televisie en keuringen) geldt een verplichting tot BTW-afdracht. Dit is terug te vinden op uw factuur.

Betalingsvoorwaarden
Lees de algemene betalingsvoorwaarden van Meander Medisch Centrum

 

Kosten voor telefonisch- of videoconsult i.v.m. coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn vanaf 16 maart veel poliklinische afspraken geannuleerd. Bij een deel van de patiënten die voor het eerst voor een klacht op de poli zou komen, is de poli-afspraak omgezet in een telefonisch consult of een videoconsult. Op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn alle eerste polikliniekbezoeken die i.v.m. het coronavirus telefonisch zijn afgehandeld toch als polikliniekbezoek geregistreerd. Het kan zijn dat op uw factuur vermeld staat dat u op de poli geweest bent. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door het feit of u op de poli bent geweest of een telefonische afspraak/videoconsult heeft gehad.


Vragen over uw factuur en/of declaratie van uw zorgverzekeraar
Bij de afdeling Debiteuren van Meander Medisch Centrum kunt u vragen stellen over uw factuur.

Klik hier voor het formulier om uw vraag te stellen of om een klacht in te dienen over uw factuur.

De afdeling Facturering/Debiteuren is via telefoonnummer 033 - 850 4238 bereikbaar op:

  • maandag en dinsdag: 09.00 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur
  • woensdag, donderdag en vrijdag: 09.00 – 12.00 uur


Zorgt u ervoor, dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft. Indien u een factuur van Meander Medisch Centrum heeft ontvangen, geef dan ook uw patiënt- en factuurnummer door.