Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Prijzen van ziekenhuisbehandelingen

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandeling combinatie.

 

Wat is een DBC zorgproduct?

DBC-zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk.

Wat wel van belang is, is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Of dat de patiënt een operatie ondergaat of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

 

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

 

Een DBC-zorgproduct kan per 1 januari 2015 maximaal 120 dagen open staan. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt. De rekening wordt als het verzekerde zorg is naar uw verzekeraar gestuurd. Indien het geen verzekerde zorg is ontvangt u zelf de nota.

 

Indien u langer onder behandeling blijft nadat het DBC product is gesloten, wordt er een vervolg van uw DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg DBC is dus niet gelijk aan het eerstvolgende ziekenhuisbezoek.

Let op! de einddatum van de DBC hoeft dus niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC-termijn afloopt, deze einddatum is afhankelijk van uw behandeling.

 

De einddatum van de DBC kan verwarrend zijn. Zo kunt u in december 2015 in het  ziekenhuis een behandeling hebben ondergaan, terwijl de DBC pas in 2016 een einddatum heeft. Als u bent gewijzigd van zorgverzekeraar betekent dit dat uw behandeling in dit geval nog bij uw verzekeraar van 2015 in rekening wordt gebracht. Als er nog een vervolg behandeling plaatsvindt, zullen de kosten voor rekening van uw verzekeraar in 2016 komen. Houd hier rekening mee met vergoedingen!

 

Voor het eigen risico geldt ook de startdatum van de behandeling. Als uw behandeling start in november 2015 en stopt in februari 2016. De behandeling valt dan nog onder het eigen risico van 2015. Dit geldt voor een behandeling in het ziekenhuis.

 

Zie hieronder een schematische weergave.

 

 

 

Meer informatie

 

Wat kost mijn behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

 

Ook voor alleen een oriënterend gesprek met een specialist wordt een DBC geregistreerd. Deze zorg valt onder de basisverzekering, waardoor dit gevolgen kan hebben voor uw eigen risico