Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kosten e-consult

Meander kan een schriftelijk, telefonisch of videoconsult in rekening brengen bij u of uw zorgverzekeraar. Dit zijn zogenoemde ‘e-consulten’. Een dergelijk consult vervangt een polikliniekbezoek aan ons ziekenhuis.

 

U moet toestemming geven voor dergelijke consulten, omdat deze mogelijk invloed hebben op de hoogte van uw zorgnota. Deze consulten tellen mee voor het door u te betalen eigen risico.