Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Identiteitsbewijs en zorgverzekeringsbewijs verplicht

Meander Medisch Centrum is wettelijk verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van patiënten te controleren en dit nummer te gebruiken in het dossier en alle administratieve handelingen. Dit kan alleen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en zorgverzekeringsbewijs. Dit voorkomt fraude met zorgverzekeringen en biedt extra zekerheid dat vanuit het juiste dossier wordt gewerkt.

 

Let op:

  • De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen.
  • Zonder identiteitsbewijs mogen wij geen zorg verlenen en moeten wij u naar huis sturen, tenzij het gaat om spoedeisende hulp.


Geldig identiteitsbewijs in de zorg
U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig: 

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs
  • vreemdelingendocument


Geldig identiteitsbewijs kinderen
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

 

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis identificeren.