Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vragen in verband met ziekenhuisinfecties

Resistente bacteriën zijn minder gevoelig voor veelgebruikte antibiotica en daardoor moeilijk te bestrijden.
 

  • Zijn er in een andere zorginstelling bij u kweken afgenomen en is daarbij een resistente bacterie, zoals MRSA, ESBL of CPE ontdekt?
  • Bent u het afgelopen jaar opgenomen of behandeld geweest in een buitenlandse zorginstelling?
  • Heeft u de afgelopen twee maanden in een asielzoekerscentrum (AZC) gewoond?
  • Woont of werkt u op een boerderij met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
  • Woont u samen met, of verzorgt u iemand met MRSA?
  • Woont u in een zorginstelling waar een uitbraak is met een resistente bacterie, zoals MRSA, ESBL of CPE?


Kunt u op een of meerdere van deze vragen ‘ja’ antwoorden? Meld dit dan aan de betreffende afdeling. Dit is belangrijk in verband met ziekenhuisinfecties. Dan treffen wij maatregelen. Dat doen we ter bescherming van uzelf en anderen.