Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Uw afspraak via het videoconsult

Meestal komt u naar het ziekenhuis voor een afspraak met uw medisch specialist. Of de arts belt u thuis op: het telefonisch consult. In een aantal gevallen is het nu mogelijk om thuis, via het computerscherm, een gesprek te hebben met uw arts. Dit noemen we een videoconsult.

 


Voordeel videoconsult

Videoconsulten vervangen de veelal telefonische consulten en geven het gesprek veel meer diepgang, omdat patiënt en arts elkaar kunnen zien. Meander kiest voor deze medisch-technische innovatie en digitale zorg, om daarmee extra service te bieden aan patiënten. U hoeft er niet de deur voor uit en heeft toch persoonlijk contact met uw dokter.

 

Via de videobutler

De spraak-beeldverbinding wordt een week voorafgaand aan het consult ingesteld en getest door een medewerker van het bedrijf Videobutler. Op afstand checken de videobutlers of uw apparatuur goed werkt. Ze helpen u indien nodig bij de installatie en brengen de verbinding met het ziekenhuis tot stand. Is de verbinding eenmaal tot stand gekomen, dan kan dezelfde code voor vervolgconsulten gebruikt worden. De videobutlers kunnen niet meeluisteren en kunnen ook niet het EPD inzien. Het systeem is daarnaast zeer goed beveiligd.


Op welke poliklinieken?

Videoconsults zijn al ingeburgerd op drie poliklinieken in Meander Medisch Centrum: cardiologie, interne geneeskunde en longgeneeskunde. Ze worden nu ook ingevoerd bij de afdelingen gynaecologie/verloskunde, dermatologie en kindergeneeskunde.

 


Lees de handleiding

Zoals u gewend bent, ontvangt u een bevestiging van uw afspraak. Ook kunt u in Mijn Meander (www.meandermc.nl/portaal) uw afspraak inzien. Lees vooraf de patiëntfolder 'Videoconsult met uw behandelaar in Meander Medisch Centrum. Hierin staat welke stappen u moet doorlopen voordat uw videoconsult kan plaatsvinden.

 

Uw mening is van belang!

Wij willen graag weten wat uw ervaringen zijn met het videoconsult. Daarom zal een doktersassistente na uw videoconsult mogelijk contact met u opnemen om u enkele vragen te stellen. Wij zullen uw antwoorden anoniem verwerken. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u goed vond gaan, maar ook waar u eventueel ontevreden over bent. Alleen dan kunnen we deze techniek verder verbeteren.

 

Wilt u het anders?

U heeft altijd het recht om af te zien van het videoconsult of om toch een afspraak op de polikliniek te plannen. In dat geval vragen wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen via ons afsprakentelefoonnummer 033 – 850 60 70.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u specifieke vragen over dit onderzoek of over het videoconsult? Die kunt u mailen aan webmaster@meandermc.nl. Voor andere vragen over uw behandeling neemt u contact op met de polikliniek via 033 – 850 50 50.