Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Invullen vragenlijst

Op deze pagina kunt u vragenlijsten invullen die voor u zijn klaar gezet. U kunt de vragenlijst openen door uw BSN (burgerservicenummer), geboortedatum en geslacht in te vullen en op "Toon mijn vragenlijsten" te klikken. Klik daarna op de vragenlijst om de beantwoording te starten.

 

Meander Medisch Centrum gebruikt de informatie uit de vragenlijst voor uw behandeling. Het is dan ook belangrijk dat u alle vragen goed doorleest en correct en eerlijk invult. De ingevulde vragenlijst wordt opgeslagen in uw medisch patiëntendossier. Zonder uw schriftelijke toestemming gebruiken wij uw antwoorden nooit voor een ander doel dan voor uw behandeling in Meander Medisch Centrum. Alleen artsen/zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, kunnen uw dossier inzien.

 

De functionaliteit op deze pagina is een los onderdeel van het patiëntenportaal Mijn Meander. De gebruiksvoorwaarden Mijn Meander zijn van toepassing.