De onderdelen van MijnMeander

Mijn gegevens

Bij Mijn gegevens staan uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed. U kunt uw gegevens aanvullen en veranderen, bijvoorbeeld een ander adres, telefoonnummer, e-mailadres of een nieuwe huisarts.
 

Mijn afspraken

Bij Mijn afspraken kunt u:

 

 • Afspraken inzien
  Bij Mijn afspraken kunt u eenvoudig inzien wanneer u een afspraak heeft, hoe laat, met wie en waar. Uw meeste poliklinische afspraken en uw afspraken bij Radiologie staan in het overzicht. Uitzonderingen zijn uw afspraken met een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist, medisch psycholoog of geestelijk verzorger. Zij werken met een ander afsprakensysteem. (Dag)opnames op de verpleegafdeling worden niet getoond en enkele bijzondere afspraken ook niet.
 • Afspraken verzetten
  Sommige polikliniekafspraken kunt u bij Mijn afspraken verzetten. Dit verschilt per polikliniek en per afspraak. In Mijn afspraken ziet u bij welke afspraak dit mogelijk is. U klikt op de afspraak om de afspraakdetails te bekijken. Als er een verzetten-knop bij de afspraak staat, kunt u de afspraak verzetten.
 • Afspraken afzeggen
  Al uw polikliniekafspraken kunt u bij Mijn afspraken afzeggen. Doe dit minstens 24 uur tevoren. U klikt op de afspraak om de afspraakdetails te bekijken. Gebruik onderaan de afzeggen-knop.
 • Nieuwe afspraak maken
  Als u een verwijzing heeft van uw huisarts, kunt u in sommige gevallen de afspraak direct zelf maken in MijnMeander. Dit staat dan vermeld in het bericht dat u van uw huisarts krijgt. 
  Controleafspraken kunt u (nog) niet online maken.

 

 

Mijn dossier

Via Mijn dossier heeft u inzage in een deel van uw medische gegevens die bekend zijn bij Meander Medisch Centrum. U kunt inzien:

 • Brieven over uw medische situatie, vanaf 1 januari 2016. Het gaat om brieven van specialisten/onderzoekers aan uw huisarts of aan andere artsen/zorgverleners. U kunt de brieven inzien zeven werkdagen nadat de brief verstuurd is.
 • Uitslagen van de volgende onderzoeken:
  • Laboratorium: bloed- en urine-onderzoek
  • Pathologie: cel- en weefselonderzoek
  • Microbiologie: onderzoek naar infecties, veroorzaakt door o.a. bacteriën en schimmels
  • Radiologie & Nucleaire Geneeskunde: beeldvormend onderzoek, zoals een röntgenfoto, echo, MRI of PET-CT.

 

Deze uitslagen zijn zichtbaar 7 werkdagen nadat de uitslag bekend is. Uw behandelaar bespreekt de uitslagen met u. Er kan tijd zitten tussen de uitslag en het gesprek met uw arts. Dit is geen reden tot zorg, de arts zal u bij urgente uitslagen tijdig benaderen. U bepaalt zelf of u uitslagen vooraf wilt bekijken. Uitslagen zijn zichtbaar vanaf 1 januari 2016.

 

 

Mijn vragenlijsten

Bent u gevraagd een vragenlijst in te vullen, voorafgaand aan uw afspraak bij Meander Medisch Centrum? Dan staan deze bij Mijn vragenlijsten. Uw behandelaar gebruikt de informatie uit de vragenlijst voor uw behandeling. De ingevulde vragenlijst wordt opgeslagen in uw dossier.

 

Mijn berichten

Als u poliklinisch behandeld wordt in Meander Medisch Centrum en uw behandeling duurt enkele weken tot maanden, dan kunt u tijdens uw behandeling vragen hebben. Bijvoorbeeld over uw medicatie of symptomen. Uw behandelaar kan dan Mijn berichten activeren, zodat u op een veilige manier informatie kunt uitwisselen. U kunt ook berichten uitwisselen via de MijnMeander appAlle berichten worden opgeslagen in uw dossier.

 

Mijn bestanden

Bij Mijn bestanden kan Meander bestanden voor u klaar zetten, zoals:

 • gegevens uit uw dossier, die u zelf heeft opgevraagd;
 • informatie over uw behandeling. Uw behandelaar zet die voor u klaar.

 

In de MijnMeander app: Mijn behandelpad inzien

Met de gratis MijnMeander app op uw smartphone of tablet heeft u altijd en overal makkelijk en veilig toegang tot een aantal onderdelen in MijnMeander. Daarnaast biedt de app het extra onderdeel Mijn behandelpad. Hierin staat informatie over de behandeling carpaal tunnel syndroom. U krijgt informatie op het juiste moment, afgestemd op uw aandoening en de fase van voorbereiding of behandeling. Op termijn zullen meer behandelingen volgen.