Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

Meander Medisch Centrum is lid van de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ) die samen werken aan betere patiëntenzorg. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.
Dit betekent dat wij:

 • voor veel specialismen opleidingen in huis hebben;
 • wetenschappelijk onderzoek stimuleren;
 • hooggespecialiseerde zorg bieden, gebaseerd op de nieuwste medische inzichten.

 

Bovenregionale functie
Meander heeft een aantal zorggebieden waarop het ziekenhuis een bovenregionale functie vervult en dat daarmee in aanmerking komt voor het STZ Topklinisch Zorgregister. Diagnosegroepen en diagnoses waarvoor Meander meer patiënten aantrekt dan verwacht en waarvoor patiënten van verder komen zijn:

 • bekkenbodemzorg;
 • middenrifpathologie;
 • vasculitis;
 • laryngologie en rectumchirurgie;
 • trombotische trombocytopenische purpura (TTP);
 • radionuclidentherapie.

 

STZ erkende topklinische functies

Zorg is (STZ) topklinisch als er excellente patiëntenzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door de specialist(en).

Meander heeft  de volgende door de STZ erkende topklinische functies

 • Vasculitis
 • Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
 • Radionucliden behandeling van botmetastasen
 • Bekkenbodem- en colorectale chirurgie

 

Meer informatie over STZ

Kijk op de site van de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ)