Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Leonie Boven, klinisch chemicus

Wat kan ik doen met mijn uitslagen in MijnMeander?

 

“Als klinisch chemicus houd ik me onder meer bezig met bloedonderzoek bij patiënten. Sinds kort kunt u als patiënt zelf uw bloeduitslagen inzien in MijnMeander, het online patiëntenportaal. Hierdoor krijgt u meer regie over uw eigen situatie en het verloop van een behandeling. U kunt namelijk zelf de uitslagen nog eens nakijken en ook zien hoe bepaalde uitslagen in de loop van de tijd veranderen.

 

Bij patiënten van de trombosedienst zien we dat de inzage tot hogere betrokkenheid en betere therapietrouw leidt. Zij nemen dan meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. Maar ook bij mensen die om andere redenen bloed laten prikken, kan de inzage effect hebben. Het zien van uw eigen uitslagen kan dan een stimulans zijn om daar actief over na te denken. U kunt dan ook beter voorbereid de uitslagen op uw eerstvolgende bezoek met uw arts bespreken.

 

Zijn de uitslagen zodanig afwijkend dat er snel actie nodig is, dan kunt u er op rekenen dat u gebeld wordt door uw arts. De uitslagen in het patiëntendossier zien wij als belangrijke gezondheidsinformatie van de patiënt zelf. En daar bent u zelf de eigenaar van.”
 

Informatie bijgewerkt: 13 February 2018