Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Birgit Spoelstra, geriater

Alzheimer en dementie, is dat hetzelfde?

 

“Alzheimer en dementie is niet altijd hetzelfde. Dementie is een overkoepelende term en betekent dat de hersenfuncties dusdanig achteruit zijn gegaan dat het invloed heeft op het functioneren van alledag. Als er dementie vastgesteld is kan er gekeken worden naar de (waarschijnlijke) oorzaak. Er zijn namelijk verschillende vormen van dementie bekend. De meest voorkomende is inderdaad de ziekte van Alzheimer, maar er kan ook sprake zijn van een vasculaire dementie, lewy body dementie of frontotemporale dementie.

 

Je kunt deze ziekten niet voorkomen. Wel weten we dat er bepaalde risicofactoren zijn die de kans vergroten op een dementie. Deels zijn dit risicofactoren die u zelf kunt beïnvloeden. Het gaat dan vooral om de risicofactoren die ook gelden voor hart- en vaatziekten zoals roken, hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht. Daarnaast hebben mensen die veel bewegen minder kans op dementie. Ook mentaal in beweging blijven verkleint de kans op dementie. Bij deze wil ik u dan ook allemaal adviseren zowel mentaal als fysiek in beweging te blijven!”

 

 

Informatie bijgewerkt: 24 October 2017