Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Publicaties

 

Jaarbeeld 2020 - Meander beleeft een uitzonderlijk en intensief 2020

 

In het Jaarbeeld 2020 blikt Meander Medisch Centrum terug op het jaar waarin de coronapandemie een uitzonderlijk grote impact had op de samenleving en de zorg. Tot op de dag van vandaag vervullen de Nederlandse ziekenhuizen een cruciale rol bij de opvang en behandeling van coronapatiënten. Als regionaal ziekenhuis vervulde Meander een belangrijke functie tijdens de coronacrisis. In maart 2020 werden de eerste coronapatiënten opgenomen in Meander. Het was het begin van een zware en intensieve periode waarin een groot beroep werd gedaan op alle medewerkers en patiënten.  

 

Ga naar het Jaarbeeld 2020

Ga naar het financieel verslag 2020

Download het Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen 2020

 

Eerder verschenen jaarverslagen

 

Leren van calamiteiten

 

Procedure Melden vermoeden van een misstand

Lees hoe Meander Medisch Centrum omgaat met het melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid (klokkenluiden).

 

Pagina Gezondheid in BDU

Enkele malen per jaar leest u in uw huis-aan-huisblad de pagina Gezondheid van Meander Medisch Centrum. Tips, wetenswaardigheden en activiteiten over uw ziekenhuis in de kranten van de BDU. 

 • editie oktober 2020: Toename coronapatiënten, Voorbereiding bezoek, Gaan afspraken door?, Zorg op afstand, Mondkapje op, Horeca deels dicht, Digitale coronacheck. 
 • editie mei 2020: Weer veilig naar Meander, Controle op klachten, Kanker in coronatijd, Bedankt Vrienden en veelgestelde vragen.
 • editie februari 2020: Leven met minder pijn, Nieuwe CT-scanners, Uitbreiding MijnMeander en Steun het nieuwe mammacentrum.
 • editie november 2019: Mammacentrum in Meander, Meander sluit Green Deal, Informatiemarkt COPD en decemberactie.
 • editie september 2019: Mohs-chirurgie in Meander, Wetenschapsdag op 5 oktober, Meander rookvrij en klokken voor kwetsbare ouderen.

 • editie juni 2019: de pagina staat ditmaal geheel in het teken van de Open Dag in Meander op 22 juni. 

 • editie april 2019: zorg op de juiste plek bij beroerte, Mohs chirurgie, de Tandarts Spoedpraktijk in Meander en het lustrumprogramma.

 • extra editie maart 2019: deze editie staat geheel in het teken van ons lustrum 'Vijf jaar aan de Maatweg' en de hoogtepunten van het lustrumprogramma. 
 • editie februari 2019: reuma beter te behandelen, kwaliteit zorg Meander op orde, TTP Contactdag en kindvriendelijke traumakamers.
 • editie december 2018: hulp bij plasbuisvernauwing, hoge scores voor Meander, lof voor digitale informatie en decemberactie voor comfynestjes en buidelstoelen voor afdeling neonatologie.
 • editie oktober 2018: vermoeidheid is niet normaal, doe de Meandercheck, hormoontherapie Meander en herstel met bedfiets.
 • editie september 2018: sneller af van knieklachten, inloopmiddag Urologie, MijnMeander: zo geregeld en bijzondere doeken voor het dakterras van onze Kinderafdeling.
 • editie juni 2018: nieuwe instructiefilms MijnMeander, ketenzorg Parkinson-patiënten, wat is goede zonbescherming? 
 • editie april 2018: Spoedeisende zorg, hoe werkt dat?, Navigeren door de neus, overmatig zweten. 

 • editie februari 2018: Inzage in uw ziekenhuis dossier, Afspraak in Meander? Zelf inplannen!

 • editie december 2017: Uw zorg online in MijnMeander, Middenrif beter behandeld, Nachtblindheid.

 • editie oktober 2017: identificatiebewijs mee naar het ziekenhuis, high tech behandeling van wonden, het verschil tussen Alzheimer en dementie.

 • editie september 2017: videoconsult in Meander, tracers sporen kanker op, gescheurde kruisband.
 • editie juni 2017: online uw afspraak maken, nieuwe technieken anesthesiologie, hardlopen en drinken.
 • editie april 2017: tips voor en noodzaak van handhygiëne, verschil bacterie/virus, antistolling bij trombose.
 • editie maart 2017: nieuwe manier van afspraken maken, behandeling bij kanker, adviezen darmkanker.
 • editie november 2016: de griepprik, veilig omgaan met medicijnen en de robot als partner.
 • editie juni 2016: Parkinsonrevalidatie, robot en app bij diabetes en zonbescherming.

 

Visie op toezicht

Lees de visie op toezicht van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum.

 

Wetenschap in Meander

Tweemaal per jaar verschijnt het magazine Wetenschap in Meander, over wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum. Het blad wordt verspreid onder o.a. medisch specialisten, aios, verpleegkundigen, huisartsen en geïnteresseerden. 

 

Wetenschappelijke publicaties

Als STZ-ziekenhuis doen we veel wetenschappelijk onderzoek. De Meanderacademie biedt een actueel overzicht van wetenschappelijke publicaties

 


 

Om gebruik te kunnen maken van deze downloadmogelijkheden heeft u ®™Adobe Reader  software nodig op uw PC. Dit is gratis software die u in staat stelt Adobe® Portable Document Format (PDF) bestanden te bekijken en printen. Als u problemen ondervindt met ®™Adobe Reader, of vragen van technische aard hebt, kunt u zich wenden tot Adobe's Help Pagina .