Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Zorg bij beroerte op hoog peil in Meander Medisch Centrum

Dinsdag 13 mei 2014 is de Europese Dag van de Beroerte. Een beroerte is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon zelf en zijn naasten. Om hen de best mogelijke zorg te kunnen bieden, werken de afdelingen Neurologie en Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum optimaal met elkaar samen. Zodra de behandeling voor de beroerte is gestart, begint de patiënt met revalideren in het ziekenhuis. Ook de nazorg voor patiënten en hun naasten krijgt veel aandacht.

 

In Meander Medisch Centrum in Amersfoort worden jaarlijks zo’n 350 patiënten opgenomen met een beroerte (CVA): een infarct of bloeding in de hersenen. Op de dag  Europese Dag van de Beroerte organiseren de afdelingen Neurologie en Revalidatiegeneeskunde een besloten voorlichtingsavond voor patiënten die het afgelopen jaar in Meander Medisch Centrum zijn behandeld. Mensen die eenmaal een beroerte hebben gehad, hebben een verhoogd risico om opnieuw een (vaak ernstiger) beroerte te krijgen. Dit risico kan sterk worden verminderd door het juist gebruik van medicatie, voldoende beweging en goede voeding.

 

Zo snel mogelijk

Neuroloog Maarten van Gemert: “Een beroerte kan ernstige, blijvende gevolgen hebben, zoals verlamming, spraakproblemen en karakterverandering. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans op herstel na een beroerte toeneemt, als zowel de behandeling als de revalidatie zo snel mogelijk starten. Op onze gespecialiseerde afdeling Acute Zorg Neurologie en Neurologie krijgen mensen intensief, zes dagen per week, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie op maat. Ook de neurologieverpleegkundigen voeren oefeningen met de patiënt uit. De mantelzorgers betrekken we hier nadrukkelijk bij, zodat zij hun naaste kunnen ondersteunen bij het oefenen.”

 

Ergotherapeut Pien Slingerland, neuroloog Maarten van Gemert en neurologieverpleegkundige Anika van de Pol zetten zich in voor optimale zorg voor mensen met een beroerte. Fotograaf: Frank Noordanus

 

Stroke Service Eemland

Om de zorg voor patiënten met een beroerte in de regio Eemland zo goed mogelijk te organiseren, werkt Meander Medisch Centrum samen met verpleeghuizen en een revalidatiecentrum samen in de Stroke Service Eemland. Samen zorgen zij ervoor dat patiënten de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen.  Als patiënten na een beroerte naar huis mogen, kunnen zij ook snel terecht bij een therapeut bij hen in de buurt. Hierover heeft Meander afspraken gemaakt met gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Als de patiënt meer nodig heeft dan behandeling door één therapeut, is de patiënt op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde op de juiste plek.
 

Nazorg

Bij de nazorg van het ziekenhuis speelt het spreekuur van de CVA-consulent een belangrijke rol. Zij inventariseert hoe het thuis gaat, geeft zo nodig advies over het inschakelen van hulpverleners en attendeert hen op patiëntenverenigingen. Daarnaast let zij op factoren die opnieuw een beroerte kunnen veroorzaken, zoals hoge bloeddruk, roken, een hoog cholesterol en zorgt zij voor een goede overdracht naar de huisarts.

 

Meer informatie is te vinden op: www.meandermc.nl/cva.

 

Informatie bijgewerkt: 13 May 2014