Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Week tegen Kindermishandeling

Het woord kindermishandeling is eigenlijk erg onhandig gekozen, het suggereert opzet wat in de meeste casuïstiek niet zo is. Vaak is er sprake van onmacht en hulpeloosheid. In Meander Medisch Centrum willen wij dan niet wijzen maar de helpende hand reiken.

 

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling is dit jaar ‘leren van elkaar’. Als coördinator meldcode heb ik de afgelopen 6 jaar geleerd dat er bij kindermishandeling geen sprake is daders en slachtoffers; er zijn in de meeste gevallen alleen maar slachtoffers. Het gaat om de veiligheid van het kind en begeleiding voor het hele gezin.

 

Deze week is intern aandacht voor het onderwerp door blogs van verschillende zorgverleners. Een aantal van hen delen eigen ervaringen in scholingsmomenten. Zo blijft het signaleren van kindermishandeling op de kaart staan en kunnen wij als zorgverleners het verschil maken.

 

Soley van den Brink, coördinator Meldcode, signalering Kindermishandeling, Huiselijk Geweld en Ouderenmishandeling  
 

 

Soley van den Brink

 

 

 

 

 

Informatie bijgewerkt: 18 November 2019