Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wat u moet weten over de mazelen

In Nederland komt momenteel mazelen voor. Het is een ziekte die vervelende complicaties kan hebben. Het mazelenvirus is erg besmettelijk. In Meander Medisch Centrum doen we er alles aan om veilige en verantwoorde zorg te bieden, zodat de mazelen hier geen kans krijgen. We vragen aan huisartsen om bij patiënten die worden verwezen en waarbij vermoeden bestaat op een besmetting dan wel ziekte, dit direct bij ons te melden.

 

Heeft u kinderen met mazelen in uw omgeving en/of bent u niet ingeënt tegen de mazelen?
De meeste mensen (ook kinderen) in Nederland zijn ingeënt tegen de mazelen. Bent u (of uw kind) niet ingeënt, dan kunt u de mazelen krijgen of anderen besmetten. Let daarom op de volgende punten als u naar het ziekenhuis komt:

  • Komt u als patiënt naar het ziekenhuis: meld het bovenstaande bij uw arts of andere zorgverlener.
  • Komt u als bezoeker naar het ziekenhuis: besef dat uw aanwezigheid een risico kan zijn voor patiënten en andere bezoekers. Bij twijfel of u verantwoord op bezoek kan, overleg met uw huisarts.

Wat doet Meander Medisch Centrum om de verspreiding van mazelen tegen te gaan?

  • Meander Medisch Centrum heeft maatregelen genomen om verspreiding van het mazelenvirus zo veel mogelijk te beperken, vanuit oogpunt veiligheid voor onze patiënten. Leidraad hiervoor is het landelijke RIVM advies.
  • Medewerkers zijn geattendeerd op de aanwezigheid van deze besmettelijke ziekte in de regio. Medewerkers die onvoldoende zijn beschermd en contact hebben gehad met een patient met mazelen worden gedurende een periode niet in de patiëntenzorg ingezet. Medewerkers zijn benaderd met de vraag of zij gevaccineerd zijn en/of hun immuunstatus bekend is. Zo nodig wordt vaccinatie aangeboden.
  • Bij opname van een patiënt wordt het risico op een besmetting met mazelen nagevraagd. Bij een patiënt met (verdenking op) mazelen wordt strikte isolatie toegepast. Bezoekers en poli-patiënten worden attent gemaakt op de maatregelen tav mazelen door middel van posters.

Wat is mazelen?
Mazelen is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De meeste kinderen in Nederland worden ingeënt tegen mazelen als ze 14 maanden en 9 jaar zijn met de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond via het Rijksvaccinatieprogramma. Daardoor komt de ziekte in Nederland niet veel meer voor.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van mazelen?
Mazelen begint plotseling met koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Door een oogontsteking wordt de patiënt lichtschuw. Er ontstaan huidvlekjes, die beginnen achter de oren en zich daarna verspreiden over het hele lichaam. Na een paar dagen worden de vlekjes minder en daalt de koorts. Aan het begin van de ziekte ontstaan eveneens kleine witte vlekjes in de mond (ook wel Koplikse vlekjes genoemd) die binnen enkele dagen weer verdwijnen. Na besmetting duurt het meestal een dag of 10 (maximaal 20) voordat ziekteverschijnselen optreden.

Hoe kunt u mazelen krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
Het virus zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Door hoesten, praten en niezen komt het virus in de lucht en kan door een ander ingeademd worden. De ziekte is heel besmettelijk. Mensen kunnen elkaar besmetten vanaf vier dagen voordat er ziekteverschijnselen optreden tot zeven dagen na het begin van de huiduitslag (of vlekjes in de mond).

Hoe kan mazelen worden voorkomen?
Er is een vaccin tegen mazelen, de BMR-prik (bof, mazelen en rodehond).

Wie is wel, niet of matig beschermd tegen mazelen?

  • Bent u geboren voor 1965, dan bent u beschermd, omdat u de ziekte (vrijwel zeker) heeft doorgemaakt.   
  • Bent u geboren in de periode 1965 – 1978, dan is het vaak niet duidelijk of u de ziekte heeft doorgemaakt.
  • Bent u geboren in 1976 of 1977 en heeft u het Rijksvaccinatieprogramma gevolgd, dan bent u matig beschermd, omdat u destijds maar één vaccinatie heeft ontvangen in het Rijksvaccinatieprogramma.
  • Bent u geboren zijn in 1978 of daarna en heeft u het Rijksvaccinatieprogramma gevolgd dan bent u 2x gevaccineerd en daardoor goed beschermd tegen de mazelen.

Wie kan mazelen krijgen en wie loopt extra risico?
Iedereen die niet (of niet volledig) is ingeënt of de ziekte nog niet heeft doorgemaakt kan de ziekte krijgen.
Mensen met een verhoogd risico op ernstig beloop van mazelen zijn zwangeren die niet gevaccineerd zijn en geen mazelen hebben doorgemaakt en mensen met ernstig verminderde weerstand.

Waarom is vaccinatie zo belangrijk?
Vaccinatie is belangrijk voor de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte. In een ziekenhuis liggen patiënten, met verminderde weerstand, dicht bij elkaar waardoor de kans op besmetting groot is. Door vaccinatie voorkomt u de verspreiding van mazelen en draagt u bij aan de veiligheid van andere patiënten en medewerkers.

Is vaccinatie verplicht?
Nee, vaccinatie is niet verplicht. Meander Medisch Centrum vindt de vaccinatie echter zo belangrijk voor de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers dat leidinggevenden in gesprek zullen gaan met medewerkers die zich niet willen laten vaccineren. Het is van belang dat medewerkers een goede afweging maken waarbij zij de veiligheid van de patiënt vooropstellen.

Is mazelen te behandelen?
Meestal geneest een mazeleninfectie spontaan. Medicijnen zijn niet nodig. Een mazelenvirusinfectie kan in zeldzame gevallen echter ernstig verlopen. Oorontsteking (soms met blijvende doofheid) long- en hersenontsteking kunnen het gevolg zijn.    

Waar vindt u meer informatie op internet?
Kijk op de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

Informatie bijgewerkt: 8 augustus 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013