Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Voornemen tot regionale samenwerking op het gebied van zeldzame kankersoorten

Meander Medisch Centrum, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek om de zorg voor patiënten met kanker aan de slokdarm, maag, pancreas en lever verder te verbeteren. Dit willen de ziekenhuizen bereiken door al hun expertise te bundelen en hiervoor één gezamenlijk expertteam te vormen per aandachtsgebied. Zo ontstaat er één gespecialiseerd centrum met per aandachtsgebied één locatie in Midden Nederland voor de operatieve behandeling van deze hoog-complexe kankerzorg.

 

Deze voorgenomen samenwerking is voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM komt nu met de samenwerkende ziekenhuizen tot de conclusie dat deze samenwerking de zorg in de regio Midden Nederland zal verbeteren. Lees hier het persbericht van ACM.

 

Naast de ACM is de voorgenomen samenwerking ook voorgelegd aan de ondernemingsraden en cliëntenraden van de betrokken ziekenhuizen. De verwachting is dat medio september ook zij een advies hebben kunnen geven. Als deze adviezen ook positief zijn zal de samenwerking concretere vorm krijgen waarover we dan ook meer kunnen vertellen. 

 

Informatie bijgewerkt: 21 September 2016