Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Verhuizing apotheek GGz Centraal naar Meander

Het team van de apotheek van GGz Centraal is verhuisd naar de Apotheek van Meander Medisch Centrum. Zij komen te werken in een eigen vleugel pal naast de ziekenhuisapotheek van Meander. De verhuizing gaat gepaard met een integratie van systemen en protocollen. Dit is van groot belang voor het bewaken van de kwaliteit van de farmaceutische dienstverlening aan patiënten in het ziekenhuis en cliënten van GGz Centraal.

 

 

Met ingang van 1 november 2016 heeft de apotheek van Meander Medisch Centrum de farmaceutische zorg voor klinische patiënten van GGz Centraal overgenomen. Hiermee is kwalitatief goede patiëntenzorg toekomstbestendig verankerd. Daags daarvoor tekenden de besturen van GGz Centraal en Meander Medisch Centrum het contract waarmee de overheveling een feit is. Deze overheveling is in het belang van kwalitatief goede patiëntenzorg in de regio en past in de samenwerking die GGz Centraal en Meander Medisch Centrum al jarenlang hebben. Hiermee is een toekomstbestendige oplossing gevonden voor de levering van apotheekdiensten aan de cliënten van GGz Centraal. Per 1 november maakt het apotheekteam van GGz Centraal onderdeel uit van de ziekenhuisapotheek van Meander Medisch Centrum. Met de fysieke verhuizing is dit proces van samenvoegen afgerond.

 

De GDS-apparatuur draagt mede aan bij aan de hoogste kwaliteit van de farmaceutische zorg. GDS, oftewel Geautomatiseerd Distributie Systeem, is de ‘robot’ die alle orale medicatie in zakjes voor de patiënten op de afdeling verpakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onlangs het GDS proces getoetst aan de GDS-norm en concludeerde dat de apotheek hieraan voldoet.

 

 

Informatie bijgewerkt: 28 June 2017