Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Symposium over gastvrijheid in de zorg trekt veel bezoekers

Patiëntbejegening maakt het verschil, nu de kwaliteit van zorg steeds beter wordt, vindt de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum. Vanuit die gedachte was er op 29 september een symposium in het nieuwe ziekenhuis over ‘gastvrijheid in de zorg’. Na afloop werd een prijs uitgereikt voor het project ‘De patiënt mag het vertellen’.

 

Wat is gastvrijheid in een ziekenhuis, gezien vanuit de patiënt? Daarover spraken een viertal deskundigen op dit symposium, dat werd bijgewoond door bijna 150 belangstellenden van binnen en buiten het ziekenhuis.

 

Anita Wydoodt, Bruno Holthof, Harold Warmelink, Niek van den Adel en Tineke Duijnstee (voorzitter Cliëntenraad)

 

Harold Warmelink, directeur van De Flint, hield de aanwezigen een spiegel voor vanuit zijn ervaringen in het hotelwezen en de culturele sector. “Het verschil maak je door een goede voorbereiding en oog voor details. Denk na over hoe je de verwachtingen van de klant, van de patiënt, kunt overtreffen.” Dagvoorzitter Niek van den Adel maakte als ervaringsdeskundige duidelijk hoe belangrijk onze woordkeuze is, om een gevoel van gastvrijheid over te brengen. “Noem een wachtruimte een ontvangstruimte en een invalidentoilet een rolstoelvriendelijk toilet.” Bruno Holthof, directeur Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, benadrukte dat het bij gastvrijheid gaat om het contact tussen zorgverlener en cliënt/patiënt, niet om het systeem of de organisatie eromheen. Toch moet je de resultaten van klantvriendelijk gedrag meten, om steeds weer verbeteringen door te voeren. Anita Wydoodt, raad van bestuur Meander Medisch Centrum, stemde daarmee in. “Ook in Meander Medisch Centrum meten wij op allerlei manieren hoe onze patiënten de zorg waarderen. Dat levert waardevolle informatie op, zodat we continu onze zorg kunnen verbeteren. Bij gastvrijheid gaat het erom vanuit je eigen normen en waarden te handelen, zodat het geen trucje is.”

 

Bezoekers van het symposium ‘Gastvrijheid in de zorg’ geven sterren voor projecten rond dit thema in Meander Medisch Centrum. Winnaar werd een project van de Meander Moeder Kind, waarbij kinderen en ouders via een i-Pad hun ervaringen doorgeven.

 

Posterpresentaties

In de pauze konden de deelnemers posters bekijken over acht actuele projecten in Meander, die samenhangen met gastvrijheid. Het publiek kon sterren plakken bij het meest aansprekende project. Veel waardering was er voor de vakantiedialyse, rooming-in (overnachten bij een patiënt op een bedbank) en de gratis kinderopvang in Kinderpark Meander. De meeste sterren gingen naar ‘De patiënt mag het vertellen’. Sinds juni kunnen kinderen en ouders op de Kinderafdeling vertellen wat ze wel en niet goed vinden aan de zorg. Via een enquête op een iPad komen de verbeterpunten direct bij het team, dat deze snel kan doorvoeren. Op de tweede plaats eindigde het project Vrijwilligers in de Laan en derde werd ‘Mantelzorg’, een project om mantelzorgers als partners in de zorg te betrekken. Na afloop van het symposium maakte de Cliëntenraad bekend om vanaf 2015 jaarlijks een prijs uit te reiken voor een duurzaam project binnen het ziekenhuis, dat raakt aan patiëntenbelangen.

 

Ook voor het project Mantelzorg was veel interesse. Meander Medisch Centrum ziet de mantelzorger als 'partner in de zorg' en ontwikkelt daarvoor diverse activiteiten.

 

Het symposium van de Cliëntenraad is de derde in een reeks. Hiermee wil de raad de aandacht vestigen op thema’s die voor een groot aantal cliënten/patiënten van belang is. De Cliëntenraad is een wettelijk orgaan, dat het ziekenhuis adviseert over zaken als veiligheid, patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg. 

Informatie bijgewerkt: 30 September 2014