Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Spoedzorg goed geregeld

In het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg geldt dat wie met spoed medische zorg nodig heeft, er op kan rekenen dat de juiste zorgverlener beschikbaar is. De huisartsen in de regio Amersfoort, Primair huisartsenpost Amersfoort en Meander Medisch Centrum hebben daartoe een intentieverklaring getekend. Ook buiten kantooruren is de spoedzorg daarmee gegarandeerd en goed geregeld.

 

In het nieuwe Meander Medisch Centrum, dat 23 december 2013 open gaat, komt een Centrum voor Spoedzorg. Hierin werken huisartsen en doktersassistenten van de huisartsenpost en artsen en verpleegkundigen uit het ziekenhuis ‘schouder aan schouder’ samen. De patiënt krijgt hierdoor direct met de juiste zorgverlener te maken, afhankelijk van de aard van de zorgvraag.

De huisarts biedt in de avond-, nacht- en weekenduren de eerste medische opvang. Wanneer dit nodig is kan de patiënt eventueel direct worden doorverwezen naar de specialist die werkzaam is op de spoedeisende hulp (SEH) binnen het Centrum voor Spoedzorg. De specialist verleent vervolgens de medisch-specialistische zorg die nodig is. Dit is voor de betrokken partijen een andere werkwijze, die om afstemming en afspraken vraagt. De intentieverklaring maakt duidelijk dat het om gezamenlijke uitgangspunten gaat om de patiënt de meest passende zorg te verlenen.

 

 

 

 

 

Ondertekening van de intentieverklaring voor spoedzorg, v.l.n.r. Corry Rijk (Huisartsenvereniging Eemland), Lukas Fraza (Primair Huisartsenposten) en Anita Wydoodt

(Meander Medisch Centrum).


Met de intentieverklaring wordt de basis gelegd voor een nadere samenwerking. De komende maanden worden de zaken die in de intentieverklaring beschreven zijn, gezamenlijk uitgewerkt. Bij de opening van het Centrum voor Spoedzorg kan de patiënt dan terecht kan bij zorgverleners die deskundig zijn in de aandoening of klacht waarmee de patiënt zich meldt. Bij deze uitwerking is ook de zorgverzekeraar betrokken. Die heeft net als de zorgorganisaties én de patiënt belang bij goede, toegankelijke en betaalbare spoedzorg.

Rond de Kerstperiode 2013 verhuizen de opgenomen patiënten uit de locaties Amersfoort Elisabeth en Lichtenberg naar het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg. Het is de intentie van de partijen om vanaf 7 januari 2014 met deze nieuwe vorm van samenwerking van start te gaan.

Datum: 5 juli 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013