Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Samenwerking Meander Medisch Centrum en St Jansdal

Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft wederom een vierjarig contract getekend met het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het gaat om samenwerking op het gebied van de Nucleaire Geneeskunde. Dit betreft onderzoeken en behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van radioactieve stoffen en complexe technische onderzoeksapparatuur zoals de PET-CT scanner. Een verdergaande samenwerking, mogelijk ook in andere vakgebieden, wordt besproken.

 

De ziekenhuizen verlengen daarmee een al langer bestaande samenwerking en de daarbij behorende voordelen, onder andere een optimale benutting van de al aanwezige apparatuur in Amersfoort, waardoor de regionale zorgkosten minder hoog zijn. Inwoners van Harderwijk en omgeving kunnen snel terecht op de nucleaire afdeling in Amersfoort. De uitslagen en beelden van het onderzoek worden snel via een beveiligde verbinding verzonden naar de behandelend medisch specialist in Harderwijk.

 

Tijdens een nucleair onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Zo kan de werking van het lichaam, het functioneren van de organen, nog beter onderzocht worden. Het helpt de arts de diagnose nog adequater te stellen. De dosis radioactieve stof is dermate gering dat er geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig zijn en de stof verdwijnt vanzelf weer uit het lichaam. De stralingsbelasting is daarom ook zeer gering. Naast onderzoek zijn er ook behandelingen (therapie) mogelijk, bijvoorbeeld bij mensen met schildklierproblemen en patiënten met botuitzaaiingen.

 

De medisch specialisten van het St Jansdal hebben door deze samenwerking toegang tot de meest innovatieve diagnostiek en behandeling op het gebied van de Nucleaire Geneeskunde, ook wel moleculaire beeldvorming en therapie genoemd. Een voorbeelden van deze nieuwe techniek is: het innovatief hartonderzoek met Rubidium-82 PET/CT. De doorbloeding van de hartspier wordt sinds een jaar ook door de PET-CT scanner in beeld gebracht. Elke kransslagader wordt daarbij afzonderlijk beoordeeld, maar ook het functioneren van de heel kleine bloedvaatjes komt goed in beeld. Voorheen moesten patiënten met bepaalde hartklachten intensieve fietstesten ondergaan en duurde het totale onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde ruim vijf uur, verdeeld over twee dagen. Bij deze nieuwe manier van hartonderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactief Rubidium-82 in de bloedbaan gespoten terwijl de PET-CT scanner opnamen van het hart maakt. De onderzoekmethode duurt nu nog maar 30-45 minuten en levert een kwalitatief aanzienlijk beter resultaat. Op deze beelden kan de arts heel nauwkeurig zien hoe het met de doorbloeding van de hartspier is gesteld. Meander Medisch Centrum is één van de drie ziekenhuizen in Nederland waar dit onderzoek uitgevoerd kan worden. Daar hebben nu ook inwoners van Harderwijk en Veluwe baat bij.

Informatie bijgewerkt: 9 November 2015