Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Samenwerking trombosediensten van Meander en het Gooi

De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en de Trombosedienst voor het Gooi in Hilversum gaan intensiever samenwerken met als doel een toekomstbestendig “regionaal antistollingscentrum” te vormen. Daartoe hebben zij op 31 oktober een intentieverklaring ondertekend.

 

 

Er zijn veel veranderingen op komst op het gebied van de trombosezorg. Zo zijn er nieuwe antistollingsmiddelen, nieuwe kwaliteitsnormen en eisen van de overheid aan ketenzorg . De zorgverzekeraars dringen aan op schaalvergroting. De beide trombosediensten willen samen optrekken om deze veranderingen adequaat op te pakken en ook in de toekomst uitstekende zorg te blijven bieden.

 

Samen sterker en nog beter

De samenwerking moet met name leiden tot een betere afstemming van de antistollingszorg in de regio’s Amersfoort en het Gooi. Dit wordt bereikt door eenduidige behandelprotocollen en eenduidige afspraken van de trombosediensten met de medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, apothekers en de academische ziekenhuizen. Het doel is te komen tot een nog betere zorg rond preventie en behandeling van patiënten met trombose in de regio.  

Uitwisseling van kennis en kunde leidt tot deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen. Innovaties en nieuwe ontwikkelingen worden sneller en adequater opgepakt, omdat de trombosediensten samen sterker zijn en daadkrachtiger kunnen optreden.

Voor de trombosepatiënt wijzigt er in de praktische zin nog niets. Bij toekomstige veranderingen en nieuwe ontwikkelingen worden patiënten uiteraard tijdig geïnformeerd.

 

De Trombosedienst in Amersfoort is onderdeel van Meander Medisch Centrum, de Trombosedienst voor het Gooi is een zelfstandige stichting. Beide partners zijn vergelijkbaar qua omvang en werkzaamheden. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens de open dag van de Trombosedienst voor het Gooi, die tevens haar 50-jarig jubileum vierde.

 

Wat is trombose?

Trombose is een verstopping van een bloedvat door een stolsel dat zich vasthecht aan de wand van het bloedvat of in het hart. Trombose kan tot ernstige aandoeningen leiden, met name als de verstopping in een kransslagader van het hart optreedt (infarct), in de hersenen (beroerte) of in de longen (longembolie). Met de juiste behandeling met medicijnen en regelmatige controles is goed met trombose te leven. In Nederland hebben 400.000 mensen een vorm van aangetoonde trombose of een verhoogd risico op trombose. Goede en efficiënte trombosezorg is dus van levensbelang.

 

Informatie bijgewerkt: 2 November 2015