Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Reactie naar aanleiding van berichtgeving over biologisch oplosbare stent

In Meander Medisch Centrum volgen we het advies van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Patiënten die een oplosbare stent hebben gekregen bij het dotteren en waarbij het mogelijk verstandig is om langer dubbele antistolling te slikken, bieden wij een extra adviesgesprek aan. Lees meer >

 

In de media is gecommuniceerd over mogelijke problemen met biologisch oplosbare stents die gebruikt zijn bij hartpatiënten. Zowel nationaal als internationaal worden grote studies uitgevoerd om de resultaten van deze vrij nieuwe behandeling te volgen. Er is een melding gekomen van de onderzoekers dat er na het plaatsen van deze soort stent mogelijk een verhoogde kans is op vorming van stolsel in de stent waardoor een hartinfarct kan ontstaan. De kans dat een stent dicht gaat zitten, is erg klein.
 

Op dit moment worden zoveel mogelijk resultaten van de diverse studies zowel nationaal als internationaal met elkaar vergeleken en beoordeeld. De beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC), is hier nauw bij betrokken. Pas als dat gedaan is, is het mogelijk om conclusies te trekken ten aanzien van alle oplosbare stents en volgt een advies. Aan het tijdelijk langer gebruiken van dubbele bloed verdunnende medicatie (antistolling) zitten namelijk ook nadelen, dus dat moet goed onderzocht worden.
 

De NVVC heeft aangegeven dat het verstandig kan zijn dat in specifieke gevallen de cardioloog adviseert om langer dan 1 jaar extra antistolling te slikken. Het advies om langer antistolling te slikken, is onder andere afhankelijk van de oorzaak die heeft geleid tot het dotteren.
 

In Meander Medisch Centrum volgen we het advies van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Patiënten die een oplosbare stent hebben gekregen bij het dotteren en waarbij het mogelijk verstandig is om langer dubbele antistolling te slikken, bieden wij een extra adviesgesprek aan. De betreffende patiënten worden hierover persoonlijk benaderd door de polikliniek Cardiologie.

 

Mochten patiënten van ons ziekenhuis vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan adviseren wij om contact op te nemen met de polikliniek Cardiologie, bereikbaar via het algemene nummer van Meander Medisch Centrum: telefoon: 033 – 850 50 50, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Informatie bijgewerkt: 1 February 2017