Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Rapid Recovery bij heup- en knieprothesen succesvol

Recent zijn de eerste resultaten van het nieuwe zorgpad voor heup- en knieprotheses geanalyseerd. Het blijkt dat patiënten minder pijn hebben en met name bij de plaatsing van een knieprothese minder morfine gebruiken. Ongeveer de helft van alle patiënten kan de dag na de operatie al met ontslag.

 

Kortere opname en minder pijn

 

De orthopedisch chirurgen verrichten in Meander Medisch Centrum ongeveer 450 heupprothese- en 450 knieprothese-operaties. Sinds augustus 2016 gebeurt dat volgens een nieuwe aanpak: Rapid Recovery. Dit is het vervolg op het Joint Care programma voor het gezamenlijk herstel na de operatie. Na grondige voorbereiding en in samenwerking met alle betrokken disciplines is gestart met Rapid Recovery voor patiënten die een nieuwe heup of knie krijgen. Er zijn nieuwe afspraken voor pijnstilling rond de operatie. Binnen twee uur na de operatie begint de patiënt al met fysiotherapie. Er worden geen wonddrains en catheters meer gebruikt. Dit komt de mobilisatie van de patiënt ten goede.
 
Doel Rapid Recovery
De orthopeden zijn gestart met Rapid Recovery om de zorg voor heup- en kniepatiënten verder te optimaliseren. Rapid Recovery, ofwel snel herstel, heeft als doel patiënten sneller en beter te laten herstellen na de vervanging van het heup- of kniegewricht. De huidige hoge kwaliteitseisen en patiëntveiligheid blijven hierbij uiteraard gehandhaafd.
 
Resultaten
Uit de eerste data blijkt dat patiënten significant minder pijn hebben en met name bij de knieprothese minder morfine gebruiken. Gemiddeld kunnen patiënten 1-2 dagen eerder worden ontslagen dan voorheen. Er zijn geen nadelige gevolgen te zien wat betreft wondproblemen of andere complicaties na invoering van Rapid Recovery.
De patiënttevredenheidscores zijn uitstekend en met name ook bij de kwetsbare oudere patiënten blijken de principes van de Rapid Recovery succesvol en veilig. Ongeveer 50% van de patiënten kan de dag na de operatie reeds met ontslag.
Hierbij geldt dat patiënten die sneller weer op de been zijn met minder pijn en misselijkheid veel voorspoediger herstellen. Groot voordeel hierbij is dat ze in een betere conditie het ziekenhuis kunnen verlaten. Deze gunstige effecten vallen ook op bij de oudere patiënten. Patiënten kunnen sneller en met een betere kwaliteit van bewegen mobiliseren. De algehele conditie en zelfstandigheid blijven hiermee op peil. Hiermee kunnen dus een groot deel van de patiënten binnen 24-48 uur na de operatie naar huis gaan op een goede, verantwoorde manier.

 

Toekomst
Met de implementatie van dit ziekenhuisbrede zorgpad heeft de afdeling Orthopedie binnen Meander een voortrekkersrol. De principes van Rapid Recovery zijn zeer goed toepasbaar op andere zorgtrajecten waar verdere optimalisatie van herstel wenselijk is.
Naar aanleiding van dit succesvolle zorgpad wordt op dit moment in Meander hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Rapid Recovery zorgpad voor de schouderprothese. Hiermee dragen de orthopeden bij aan een wereldwijde primeur.

 

Meer informatie: www.meandermc.nl/orthopedie 

 

Informatie bijgewerkt: 26 July 2017