Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Prof. dr. Marlies Schijven benoemd als lid Raad van Toezicht

Op 1 juli 2021 is Marlies Schijven toegetreden tot de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum. Zij krijgt binnen de RvT de portefeuille Digitalisering, Innovatie en ICT. Marlies Schijven is sinds 2015 als hoogleraar Chirurgie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam UMC.

 

Marlies Schijven over haar toetreden tot de RvT: “De missie van Meander, ‘Meander, partner in gezondheid’ spreekt mij erg aan. Ik geloof in de inzet van technologie voor de best passende zorg in samenspraak met de patiënt. Omdat een organisatie gevormd en gedragen wordt door de mensen die erin werken, vind ik het belangrijk dat óók de zorgverleners hierin optimaal ondersteund worden. Dit, opdat zij de best mogelijke partner voor de patiënt kunnen zijn. Ik kijk er naar uit om mijn energie en ervaring in te brengen in de ontwikkeling die Meander doormaakt op dit boeiende terrein.”

 

Marlies Schijven vervult diverse nevenfuncties waaronder Chief Medical Information Officer (CMIO) bij het Ministerie van VWS en programmaleider van het NFU programma e-health ‘Citrien: naar implementatie en opschaling’. Zij is ook voorzitter van de Stuurgroep e-health in het Amsterdam UMC. Haar benoeming in de Raad voor Toezicht van Meander Medisch Centrum is voor een periode van vier jaar.

 

Informatie bijgewerkt: 2 July 2021