Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Positieve audit BVO Darmkanker voor pathologisch lab

Het Bevolkingsonderzoek Midden West heeft in maart een audit uitgevoerd op het pathologie laboratorium van Meander Medisch Centrum. In deze audit werd het hele proces van ontvangst tot en met rapportage van de bevindingen van de darmpoliepen, die tijdens een endoscopisch onderzoek door MDL artsen worden uitgenomen, doorgelicht.

 

 

De auditoren maakten een rondgang over het laboratorium en hebben medewerkers bevraagd.  Ze hebben geen afwijkende praktijken geconstateerd en waren zeer positief over het kwaliteitssysteem en de wijze waarop de medewerkers dit toepassen in hun werkzaamheden.  De audit is zeer positief verlopen en het bijbehorende rapport is nu in ontvangst genomen.
 

 

Informatie bijgewerkt: 29 March 2017