Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Patiënten Informatie Map op maat voor longkankerpatiënten

Mensen die longkanker krijgen, worden in korte tijd met een grote hoeveelheid informatie en vragen geconfronteerd. Om hen daarin wegwijs te maken, heeft Meander Medisch Centrum een handzame map gemaakt. De map bevat informatie op maat over de specifieke onderzoeken en behandelingen van de patiënt. Met de map versterken patiënten hun informatiepositie en krijgen ze meer grip op hun situatie. Op maandag 4 februari, Wereldkankerdag, is de map officieel in gebruik genomen in het ziekenhuis.

 

 

 

De Patiënten Informatie Map Longkanker geeft informatie op maat voor longkankerpatiënten.

Op de foto (v.l.n.r.): oncologisch chirurg Bart van Ooijen, verpleegkundig specialist Riky Dorrestein en longarts Edwin van Velzen

 

Riky Dorrestein is verpleegkundig specialist en begeleidt en ondersteunt patiënten met longkanker. Riky Dorrestein: “Als de diagnose longkanker wordt gesteld, breekt een onzekere en moeilijke tijd aan voor de patiënt. Tijdens het onderzoeks- en behandeltraject krijgt de patiënt van verschillende zorgverleners informatie. De map is een hulpmiddel voor de patiënt om overzicht te houden in de veelheid van informatie. De patiënt krijgt alleen de informatie die bij de persoonlijke situatie past, het is informatie op maat.”

 

De informatie is zo actueel, volledig en begrijpelijk mogelijk opgesteld en er is ruimte voor aantekeningen en vragen. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie welke informatie op welk moment geeft. Bij de behandeling van longkanker zijn verschillende zorgverleners betrokken, zoals de longarts, de longchirurg, de verpleegkundig specialist en de oncologieverpleegkundigen. De Patiënten Informatie Map Longkanker is tot stand gekomen in samenwerking met al deze disciplines.

 

Al eerder verschenen Patiënten Informatie Mappen voor borstkanker en prostaatkanker.

 

Datum: 4 februari 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013