Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Opnieuw keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Meander

Meander Medisch Centrum heeft opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg in Meander goed is afgestemd op oudere patiënten en dat het ziekenhuis er alles aan doet om oudere patiënten de beste zorg en behandeling te bieden. Meander ontving het kwaliteitskeurmerk al eerder in 2013.

 

 

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is behaald door de zorg op maat die Meander biedt aan kwetsbare oudere patiënten. Zo worden onderzoeken zoveel mogelijk op één dag gehouden. Bovendien beschikt Meander over een geriatrisch team en kan een naaste van de patiënt blijven overnachten in het ziekenhuis. Wanneer een oudere patiënt naar huis gaat, zorgt Meander voor een goede informatie-overdracht naar de mantelzorger, huisarts of andere zorgverlener. Ook is het ziekenhuis fysiek goed toegankelijk en zijn er gastvrouwen of – heren om een patiënt naar zijn afspraak te begeleiden.

 

Mensen krijgen op hoge leeftijd vaak te maken met meerdere aandoeningen en worden daardoor met een complex ziektebeeld in het ziekenhuis opgenomen. Ruim een derde van de patiënten van 70 jaar of ouder heeft door een ziekenhuisopname blijvende achteruitgang in het functioneren.Patiënten zijn daardoor soms niet meer in staat om volledig zelfstandig te blijven wonen. De achteruitgang heeft niet te maken met de reden van de opname, maar is het gevolg van een groter risico op complicaties als de zorg niet goed is afgestemd op oudere patiënten. Daarom is het belangrijk dat ziekenhuizen hun zorg aanpassen op deze kwetsbare patiëntengroep.

 

In verhouding tot het aantal jongere mensen zijn er steeds meer mensen ouder dan 70 jaar en worden mensen steeds ouder. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een initiatief van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Resultaten van alle ziekenhuizen staan op de Keuzewijzer www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/keuzewijzer/

 

 

Informatie bijgewerkt: 18 December 2015