Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Online inzage medisch dossier uitgebreid

In het patiëntenportaal MijnMeander, een beveiligde website van Meander Medisch Centrum, kunnen patiënten van 16 jaar en ouder gedeeltes van hun medisch dossier inzien. In uw dossier staat informatie vanaf 1 januari 2016. De inzage in uw medische gegevens is uitgebreid met zeven onderdelen.

 

 

Naast brieven en uitslagen van onderzoek, heeft u vanaf nu ook toegang tot de volgende gegevens:
1.    Informatie over uw opname(s) uit het verleden: details van uw opname(s), uw contactpersoon en uw wils- en behandelverklaring als u die heeft afgegeven;
2.    Ziektegeschiedenis: informatie die u aan uw zorgverlener heeft verteld over uw voorgeschiedenis en gegevens met betrekking tot uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld of u allergieën heeft en welke hulpmiddelen u thuis gebruikt;
3.    Uw Alcohol-, tabak,- en drugsgebruik zoals aangegeven voor een opname;
4.    Metingen die in Meander Medisch Centrum zijn uitgevoerd: uw bloeddruk, lengte en gewicht;
5.    Implantaten die bij u zijn ingebracht en wat het serienummer hiervan is;
6.    Verrichtingen: alle handelingen die bij u zijn uitgevoerd in Meander Medisch Centrum;
7.    Thuismedicatie: een overzicht van de medicijnen die u thuis gebruikte, op het moment dat u op het spreekuur in het ziekenhuis was. U ziet dit overzicht alleen, als u aan uw eigen apotheek toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens met het ziekenhuis. Dit is geen actueel medicatieoverzicht, deze is op te vragen bij de eigen apotheek.
 

Inzage in uw medisch dossier is op dit moment alleen mogelijk via het patiëntenportaal MijnMeander, de MijnMeander app biedt deze mogelijkheid nog niet. Wel kunt u bijvoorbeeld online afspraken maken en inzien. Kijk voor meer informatie over MijnMeander op: www.mijnmeander.nl   
 

Informatie bijgewerkt: 28 August 2018