Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Onderzoeksmagazine ‘Wetenschap in Meander’ verschenen

Deze week is weer het tijdschrift Wetenschap in Meander verschenen, een uitgave van het Wetenschapsbureau van Meander Medisch Centrum over wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis. Het thema van dit vierde nummer is 'Randvoorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek'.

 

Wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk een surprise voor de onderzoeker, vindt verpleegkundig specialist Ankie Krol. Zij vertelt over haar ervaringen met het doen van onderzoek in het kader van haar Master Advanced Nursing Practice. Aan de hand van het Sinterklaasfeest beschrijft zij aspecten als een blind vertrouwen hebben, de hoop op een goede afloop en goedbedoelde misleiding.

 

Een methodologisch goed wetenschappelijk onderzoek opzetten is geen sinecure, aldus Hans Pot, aios ziekenhuisfarmacie. Diverse obstakels moeten gepasseerd worden, waarna een medisch-ethische toetsingscommissie zich over de documentatie buigt. Oftewel: de andere kant, als het gaat om het faciliteren van onderzoek.

 

Huisarts Chris Hauck beschrijft elke keer een toppublicaties in Meander Medisch Centrum. Deze keer verdiept hij zich in onderzoek naar de vraag: Helpt afvallen om de kans op een gezonde zwangerschap bij obese onvruchtbare vrouwen te vergroten? Dit onderzoek is gepubliceerd in het prestigieuze New England Journal of Medicine. Aan dit onderzoek werkte gynaecoloog Egbert Brinkhuis mee en een deel van het onderzoek vond ook in Meander Medisch Centrum plaats.

 

Twee verpleegkundigen die veel met protocollen en richtlijnen bezig zijn, bezochten een congres over Evidence Based Practice. Zij doen verslag van hun ervaringen uit de praktijk. Wat kun je bijvoorbeeld met de PICO-regel?

In de rubriek Vijf vragen aan…” maken we kennis met de Mediatheek van Meander Medisch Centrum. Binnen de Meander Academie is dit dé plek om wetenschappelijke literatuur te vinden.

 

Internist Albert van de Wiel beschrijft in zijn column ‘Wetenschap met n=1’ de casus van de 15-jarige John, wiens overlijden tot een veelvoud aan wetenschappelijke inzichten heeft geleid.

 

In de column Epidemiologica gaat Pieternel Pasker, wetenschapsfunctionaris en epidemioloog, in op controlegroepen. Wanneer stel je een controlegroep samen bij een onderzoek en vooral waarom?

 

Proefexemplaar

Wetenschap in Meander verschijnt tweemaal per jaar en wordt verspreid onder o.a. medisch specialisten, aios, verpleegkundigen, huisartsen en geïnteresseerden. Belangstellenden kunnen een exemplaar aanvragen via wetenschapsbureau@meandermc.nl of lees Wetenschap in Meander digitaal.

 

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum.

 

 

Informatie bijgewerkt: 18 October 2016