Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Onderzoek naar veilig medicijngebruik bij kanker in Meander

Chemotherapie en de medicatie die een kankerpatiënt thuis gebruikt kunnen elkaar beïnvloeden. Onderzoek door de ziekenhuisapotheek van Meander Medisch Centrum verbetert de afstemming en daarmee de medicatieveiligheid voor de patiënt.

 

Dat blijkt uit onderzoek van Inge de Pater, in opleiding tot Farmaceutisch Consulent. Zij studeerde af op dit onderzoek in samenwerking met de Afdeling Oncologie van Meander Medisch Centrum. Hierbij werd gekeken naar het gebruik van thuisgeneesmiddelen in combinatie met de chemokuur. De Pater: “Zes weken lang onderzochten we of thuisgeneesmiddelen en chemotherapie op elkaar reageerden. Bij 5% van de patiënten vond een mogelijke reactie plaats waarbij het raadzaam was met de oncoloog te overleggen. Dit aantal komt overeen met vergelijkbare onderzoeken bij andere ziekenhuizen.”

 

 

 

 

 

Inge de Pater, Farmaceutisch Consulent in opleiding in Meander Medisch Centrum, studeerde af op een onderzoek naar het veiliger gebruiken van thuis geneesmiddelen in combinatie met de chemokuur.


Op de Afdeling Oncologie worden de chemokuur en de thuismedicatie met de patiënt doorgenomen. Vervolgens maakt de ziekenhuisapotheek de chemotherapie voor de patiënt klaar voor toediening via een infuus of injectie. Hierbij controleert de ziekenhuisapotheek of de middelen naast elkaar gegeven mogen worden.

Meander Medisch Centrum werkt aan optimale aansluiting van de automatiseringssystemen voor de chemokuren en voor de overige medicatie.  “Voor de grootst mogelijke veiligheid doen we de medicatiebewaking zowel automatisch als handmatig. Hoewel dit meer tijd kost, gaan we hier vanwege de goede resultaten mee door, want dit garandeert goede medicatieveiligheid.”

Datum: 18 juli 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013