Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Omroep Max over digitalisering patiëntendossiers

Op 1 maart 2016 besteedde het programma Meldpunt van Omroep Max opnieuw aandacht aan digitalisering van medische patiëntendossiers door ziekenhuizen. Hoe is Meander Medisch Centrum omgegaan met digitalisering van de patiëntdossiers?

 

Op 1 maart 2016 besteedde het programma Meldpunt van Omroep Max opnieuw aandacht aan digitalisering van medische patiëntendossiers door ziekenhuizen. Dit is een vervolg op de uitzending van 26 januari jl. Uit de uitzendingen komt het beeld naar voren dat ziekenhuizen onzorgvuldig zijn omgegaan met het door anderen laten digitaliseren van hun patiëntendossiers.


Hoe is Meander Medisch Centrum omgegaan met digitalisering van de patiëntdossiers? Het grootste gedeelte van alle medische patiëntendossiers is tussen 2009 en 2013 gedigitaliseerd (gescand en digitaal opgeslagen in het elektronische patiëntendossier). Deze omzetting is door eigen archiefmedewerkers gedaan, in samenwerking met de firma Amfors op weg naar de nieuwbouw in 2013. Deze medewerkers werden allen gescreend en moesten geheimhouding tekenen.

 

Het scannen gebeurt nog dagelijks (5 tot 10 dossiers) binnen Meander onder strenge voorwaarden, met het oog op waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid. Er is nadrukkelijk niet samengewerkt met de firma’s Iron Mountain en Iguana zoals genoemd in het programma Meldpunt. De papieren dossiers worden door Meander nog wel bewaard gedurende de wettelijke daarvoor vastgestelde periode in een streng beveiligde omgeving om als naslagwerk te kunnen dienen.

Informatie bijgewerkt: 2 March 2016