Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Mogelijk veiligheidsrisico slaapapneu apparatuur Philips

Philips heeft op 14 juni jl. een persbericht verstuurd over een potentieel veiligheidsrisico van beademingsapparaten die patiënten met aandoeningen zoals slaapapneu zelf thuis kunnen gebruiken. Het gaat hierbij onder andere om de Dreamstation 1. Deze apparaten worden ook gebruikt door patiënten van Meander.

 

Philips heeft op basis van testen vastgesteld dat er mogelijke risico’s zijn met het schuim in de Dreamstation 1. Dit schuim kan afbreken in kleine deeltjes die terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat. Hierdoor kunnen ze ingeslikt of ingeademd worden door de gebruiker. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen. Het afbreken van het schuim kan versterkt worden door het gebruik van niet-goedgekeurde schoonmaakmethodes, zoals ozon. Zeer warme en zeer vochtige omgevingen kunnen ook bijdragen aan het afbreken van het schuim. Het is niet duidelijk hoe groot het risico is. De Dreamstation 2 geeft geen gezondheidsrisico’s.

 

Advies gebruik Dreamstation 1

 

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) hebben een advies uitgebracht over het al dan niet blijven gebruiken van de betreffende Philips apparaten. Dit advies luidt als volgt: “Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”

 

Meander adviseert patiënten om de Dreamstation 1 te blijven gebruiken wanneer zij snel klachten krijgen als zij stoppen met de CPAP-therapie. De eerdere richtlijn dat de AHI van de patiënt bij start van de behandeling hoger is dan 30 (de patiënt heeft meer dan 30 ademstops per uur) om niet met CPAP te stoppen geldt niet meer. Het is belangrijk om te kijken naar de klachten die ontstaan na het stoppen van de CPAP-therapie. Dit advies sluit aan bij de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

 

Veelgestelde vragen

 

Wij begrijpen dat patiënten veel vragen hebben over het gebruik van de Dreamstation 1. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen:

 

Wat moet u doen, als u de Dreamstation 1 blijft gebruiken?

  1. Stuur een mail aan het slaap-waakcentrum: longpoli@meandermc.nl.
  2. Geef in de mail aan dat u door gaat met de behandeling met de Dreamstation 1.
  3. Vermeld in de mail uw naam en geboortedatum.
  4. Daarnaast is het belangrijk om de schoonmaakinstructies te raadplegen en te volgen.
     

Wat moet u doen als u tijdelijke stopt met de Dreamstation 1?

Als u stopt met het gebruik van de Dreamstation 1, dan hoeft u ons hier niet over te informeren. Volg wel onze informatie op de Meander website. Als u stopt met het gebruik van de Dreamstation 1, dan kan dit uw rijvaardigheid negatief beïnvloeden. U bent zelf verantwoordelijk voor het besluit om wel of niet deel te nemen aan het verkeer. Wij verwijzen hierbij ook naar de site van het CBR.

 

Hoe nu verder?

We wachten op nadere informatie vanuit Philips. Als nieuwe informatie beschikbaar komt die tot andere inzichten leidt, dan informeren wij u daarover hier op onze website. Ook op de website van onze leverancier Total Care staat veel informatie en antwoorden op een aantal vragen.

 

Welk apparaat heb ik? 

Dreamstation-apparaten worden door mensen thuis gebruikt om slaapapneu te behandelen. Twijfelt u of u de Dreamstation 1 of 2 gebruikt? Hieronder ziet u het verschil tussen beide apparaten.

 

Dreamstation 1

 

Dreamstation 2

 

De Dreamstation 2 is zwart. Gebruikt u de Dreamstation 2, dan kunt u die blijven gebruiken en is dit bericht niet van toepassing. 

 

Informatie bijgewerkt: 23 June 2021