Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meandersteen van Verdienste

De eerste Meandersteen van Verdienste is uitgereikt aan Henri Hofsteenge, directeur van Rabobank Amersfoort Eemland. Als Vriend, Verbinder en Innovator heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis van Amersfoort. Frank de Reij, CEO Meander Medisch Centrum, sprak hiervoor zijn dank uit tijdens het afscheid van Henri Hofsteenge op 29 november.

 

"Onze nieuwbouw startte met een visie op de gezondheidszorg in de toekomst. We hadden een droom om een ander ziekenhuis te bouwen dan die 75 ziekenhuizen die ons land rijk is. Op zo’n moment is het cruciaal dat er mensen zijn die in je geloven en risico durven te nemen. Henri was er vanaf het eerste uur bij betrokken en gaf die ons die belangrijke steun om onze droom te kunnen waarmaken." Met deze woorden vatte Frank de Reij de betekenis van de Rabobank‐topman samen.

 


Als blijk van waardering ontving Henri Hofsteenge de allereerste Meandersteen van Waardering. Daarop was zijn naam gegraveerd, tezamen met kernwoorden die hem typeren. Als Vriend van Meander is de Rabobank nog steeds betrokken bij het ziekenhuis, voor het verder doorvoeren van een ′digital healing environment′.

 

Informatie bijgewerkt: 30 November 2017