Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander start de zorg geleidelijk weer op

Meander Medisch Centrum start de zorg geleidelijk weer op. We doen er alles aan om te zorgen dat het veilig is in het ziekenhuis. Om ook in deze fase onze patiënten en onze medewerkers te beschermen, neemt Meander extra voorzorgsmaatregelen.

 

Eén ingang ziekenhuis

In Amersfoort zijn nog steeds meerdere ingangen uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Patiënten melden zich in de parkeergarage, bij het paviljoen voor de ingang. Hier controleren medewerkers van Meander op eventuele klachten en op toegestaan bezoek op de verpleegafdeling en begeleiding bij een polikliniek bezoek.

 

Mensen die een patiënt ophalen of voor opgenomen patiënten was en/of andere spullen ophalen of afgeven, kunnen zich melden bij het loket Inleveren/afhalen pakketten bij het paviljoen.

 

In Baarn kunnen patiënten zich melden in de centrale hal. 

 

Meander plant afspraken in

Afspraken worden weer ingepland. De behandelend specialist in Meander bepaalt wanneer een afspraak doorgaat en of zorg op afstand mogelijk is. Meander neemt contact op met patiënten als ze worden ingepland voor een afspraak, opname, behandeling of operatie. Patiënten waarbij de medische urgentie het hoogste is, worden als eerste opgeroepen.

 

Alleen samen houden we de zorg veilig

We doen er alles aan om te zorgen dat het veilig is in het ziekenhuis. Om onze patiënten en onze medewerkers te beschermen, neemt Meander extra voorzorgsmaatregelen. Alle maatregelen zijn te vinden op onze website. We vragen iedereen dringend om zich aan deze maatregelen te houden. We rekenen op ieders begrip, medewerking en verantwoordelijkheid. Alleen samen houden we de zorg veilig.

 

Niet al onze medewerkers dragen mondneusmaskers. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS). Medewerkers dragen alleen mond-neusmaskers op afdelingen waar corona(verdachte) patiënten worden verpleegd en op andere afdelingen als dat nodig is. Als medewerkers klachten hebben, blijven zij thuis en worden ze op corona getest. 

 

Patiënten met vragen of twijfels over hun veiligheid kunnen contact opnemen met de betreffende polikliniek om dit te bespreken.

 

Afspraak op polikliniek

Alle poliklinieken in Meander zijn open. Uitgestelde afspraken en nieuwe afspraken plant Meander geleidelijk weer in. De behandelend specialist in Meander bepaalt wanneer een afspraak doorgaat en of zorg op afstand mogelijk is. Meander neemt contact op met patiënten als hun afspraak wordt ingepland. 

 

Patiënten met klachten kort voor hun ziekenhuisbezoek (neusverkouden, hoesten en/of niezen, buikklachten of koorts, hoger dan 38 graden) moeten altijd eerst contact opnemen met de polikliniek om af te stemmen of hun afspraak door kan gaan.

 

Poliklinische afspraken en onderzoek waarvoor de patiënt naar het ziekenhuis moet komen, vinden plaats op locatie Baarn en in Amersfoort. In het ziekenhuis gelden strikte voorzorgmaatregelen zoals het bewaren van 1,5 meter afstand. Voorkom onnodige drukte in het gebouw. Een begeleider is alleen toegestaan voor kinderen tot 18 jaar, voor patiënten met dementie of een verstandelijke beperking of als uw behandelend specialist heeft aangegeven dat u een begeleider mag meenemen. Ook zij moeten vrij zijn van klachten. 

 

Meander streeft er naar om alle zorg die op afstand kan plaatsvinden, ook op afstand te doen. Dit houdt in dat een deel van de afspraken/consulten via beeldbellen, e-mail of telefoon plaatsvindt.

 

Voor onderzoek is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Meander neemt hiervoor passende maatregelen zoals het dragen van mondmaskers en beschermende kleding indien nodig volgens de richtlijnen.

 

Bloedafname en onderzoek (diagnostiek)

In het ziekenhuis gelden strikte voorzorgsmaatregelen. Voorkom onnodige drukte en kom zo mogelijk alleen.

 

Bloedafname en inleveren urine/ontlasting

Voor bloedafname of het inleveren van urine of ontlasting kunnen patiënten niet meer op alle locaties van Meander en prikpunten in de regio terecht. Op www.meandermc.nl/bloedprikken staat het overzicht van prikpunten met openingstijden.

 

Radiologie & Nucleaire Geneeskunde

Alle onderzoeken vinden uitsluitend plaats op afspraak.

 

Trombosedienst

De Trombosedienst is open volgens de reguliere openingstijden.

 

Afspraak voor operatie

Operaties worden weer ingepland in overleg met de behandelend specialist in Meander. De medewerkers van de operatieplanning nemen contact met de patiënten op zodra de operatie gepland kan worden.

 

Opname op de verpleegafdeling en bezoek

Het is veilig om op een verpleegafdeling in het ziekenhuis te verblijven. Door onze eenpersoonskamers kunnen patiënten apart verpleegd worden, is het goed mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Alleen bij uitzondering en onder strikte voorwaarden is bezoek toegestaan. De contactpersoon van de patiënt wordt hierover geïnformeerd door de betreffende afdeling.

 

Informatie bijgewerkt: 22 May 2020