Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander Medisch Centrum en Tergooi presenteren gezamenlijke regiovisie

De raden van bestuur en de medische staven van Meander Medisch Centrum en Tergooi hebben hun gezamenlijke regiovisie gepresenteerd: Zorg gezond door samenwerking. Hierin beschrijven de ziekenhuizen hun visie op zorg in Gooi, Eemland en Vechtstreek, uitgaande van ontwikkelingen in de zorgmarkt. Zij willen ervoor zorgen dat patiënten ook in de toekomst kunnen (blijven) rekenen op goedschalige zorg: dichtbij wat kan, geconcentreerd daar waar de kwaliteit van zorg erom vraagt. Het visiedocument is bekrachtigd met een intentieovereenkomst om de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Daarbij blijven beide ziekenhuisorganisaties bestaan.

 

Regiovisie

In september 2013 gaven Meander en Tergooi aan met elkaar te willen samenwerken. Intussen hebben zij gezamenlijk de regiovisie ‘Zorg gezond door samenwerking’ geschreven die de contouren schetst voor een optimale intensieve samenwerking. Een samenwerking die niet alleen inspeelt op, maar ook flexibel om kan gaan met de huidige grillige context van de zorg. De regiovisie baseert zich op de inzichten in de zorgmarkt en de ontwikkelingen die daarin plaats­vinden. Daarvoor is er gekeken vanuit de perspectieven van de belangrijkste partijen: de patiënten, de verwijzers, de verzekeraars en de medewerkers. ‘Goedschalige’ zorg met een menselijke maat staat hierin centraal, oftewel de beleving van kleinschalige zorg met een grootschalig georganiseerde alliantie daarachter. Door efficiënter samen te werken, is bijvoorbeeld een breder zorgaanbod mogelijk, tegen lagere kosten. Daar profiteert iedereen van mee.

Concentratie van de zorg én dicht bij huis

De samenwerking tussen beide ziekenhuizen maakt de concentratie mogelijk van hoog specialistische/complexe zorg en spreiding van een breed aanbod aan ziekenhuiszorg, dicht bij de patiënt. Samenwerking van beide ziekenhuizen en bundeling van de krachten zullen leiden tot een sterk aanbod van innovatieve, complete en toegankelijke ziekenhuiszorg in de gehele regio. Ook de kwaliteit van de opleidingen binnen de ziekenhuizen worden hiermee verhoogd. Op het gebied van de ondersteunende diensten zullen Meander Medisch Centrum en Tergooi gaan samenwerken om de doelmatigheid van de ziekenhuizen te bevorderen.

Bestuurlijke fusie

Meander en Tergooi willen hun samenwerking verder intensiveren en gaan de komende periode mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie per januari 2016 onderzoeken. Het is de bedoeling dat er één bestuurlijke aansturing komt van de beide ziekenhuizen.
 

U vindt de regiovisie opwww.meandermc.nl/regiovisie

 

Informatie bijgewerkt: 9 October 2014