Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander, Politie en OM ondertekenen convenant

Meander Medisch Centrum, Politie en het Openbaar Ministerie hebben dinsdag 21 april een convenant ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over de veiligheid voor de patiënten, bezoekers en medewerkers in en om het ziekenhuis. Ook is vastgelegd hoe de drie partijen samenwerken als zich een geweldsincident voordoet in Meander en hoe de informatie-uitwisseling verloopt. Het convenant betreft alle locaties van Meander.

 

Politie en ziekenhuis hebben regelmatig met elkaar te maken, bijvoorbeeld wanneer er strafbare feiten worden gepleegd of wanneer er forensisch onderzoek gedaan moet worden. Manager Service Charlotte Overeem is vanuit Meander de contactpersoon voor de politie. “De veiligheid en bewaking in en om het ziekenhuis zijn in eerste instantie een zaak van Meander zelf. We doen er veel aan om agressie en geweld  te voorkomen. We brengen medewerkers vaardigheden bij hoe te reageren op verdriet, teleurstelling of woede. Dat vergt een professionele opstelling. Ook is er ter preventie  altijd bewaking aanwezig in het ziekenhuis. Als er een strafbaar feit wordt gepleegd of de veiligheid van mensen  wordt bedreigd schakelen we de politie in. Van agressie of geweld tegen patiënten, bezoekers of medewerkers wordt een melding of aangifte gedaan.  In het convenant hebben we duidelijk afspraken gemaakt over de samenwerking tussen politie, OM en Meander.”

 

De afspraken die over de veiligheid op het terrein van het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg gaan, gelden ook voor de andere daar gevestigde organisaties waaronder de Huisartsenpost, SymforaMeander en ROC.

 

 

Meander, Politie en OM hebben een convenant ondertekend over de veiligheid voor patiënten, bezoekers en medewerkers in en om het ziekenhuis.

 

Informatie bijgewerkt: 22 April 2015