Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander verzet operaties vanwege opvang longpatiënten

 

Update 14 maart 2018:

Momenteel heeft Meander te maken met een aanhoudend en groot aanbod van patiënten, vooral met longklachten. Om deze patienten de juiste zorg te bieden heeft Meander met ingang van vandaag een extra afdeling ingericht voor de opvang en behandeling van met name longpatiënten. Door de inrichting van deze speciale afdeling zijn er minder bedden beschikbaar voor patiënten die na een operatie kort in het ziekenhuis verblijven. Meander heeft daarom circa 15 eenvoudige, niet-spoedeisende operaties verzet naar een later tijdstip. Patiënten zijn daarover in overleg met hun behandelend arts ingelicht door het ziekenhuis.

 

Frank de Reij, voorzitter Raad van Bestuur: “We proberen altijd te voorkomen dat operaties moeten worden verzet. Echter de uitzonderlijke situatie van deze week maakt het noodzakelijk om maatregelen te nemen. De operaties die we verzetten zijn relatief eenvoudig en niet-spoedeisend, zoals bijvoorbeeld kijkoperaties en het verwijderen van keelamandelen. Acute en spoedeisende operaties vinden normaal plaats. We kunnen nog niet voorspellen wanneer we weer volgens het normale schema opereren. We vragen aan iedereen begrip voor de ontstane situatie.”

 

Bericht 9 maart 2018:

Meander treft maatregelen vanwege griepgolf. Geen gevolgen voor spoedeisende en geplande operaties.

De aanhoudende griepgolf leidt niet alleen in Meander maar ook in andere ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland tot extra drukte. Hierdoor doet een groter aantal patiënten dan gebruikelijk beroep op de acute zorg.

 

Veel bedden in de ziekenhuizen worden op dit moment ingenomen door patiënten met griepklachten en de gevolgen van griep, zoals een longontsteking. Daarbij gaat het vaak om oudere patiënten met een complexe zorgvraag. De ziekenhuizen en andere zorgdiensten, verenigd in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), nemen daarom maatregelen om deze buitengewone omstandigheden het hoofd te bieden. De regionale zorgdiensten werken hiertoe, bovenop de al bestaande samenwerking, extra intensief samen om ervoor te zorgen dat voor alle patiënten de juiste zorg beschikbaar is.

 

De ziekenhuizen zijn genoodzaakt om sommige geplande operaties uit te stellen. Hierbij gaat het om niet-spoedeisende operaties waarbij uitstel medisch verantwoord is. De spoedeisende zorg gaat altijd door. Patiënten van wie de operatie wordt uitgesteld worden op de hoogte gebracht. In Meander is hiervan momenteel geen sprake.

 

Per ziekenhuis wordt bekeken welke maatregelen passend zijn en of er bijvoorbeeld extra personeel wordt ingezet. Het gaat hierbij naast Meander om het St. Antonius in Nieuwegein en Utrecht, het Diakonessenhuis in Utrecht en het UMC Utrecht. Alle ziekenhuizen spreken hun waardering uit voor al het personeel dat op dit moment in de ziekenhuizen extra en verlengde diensten draait om de drukte het hoofd te bieden.

 

Daarnaast zal de meldkamer ambulancezorg van de RAVU nog intensiever coördineren naar welk ziekenhuis patiënten worden gebracht. Huisartsen kunnen contact opnemen met de meldkamer om te kijken naar welk ziekenhuis zij patiënten het beste kunnen verwijzen. Op die manier worden huisartsen ook ondersteund in de zorg voor hun patiënt.

 

In Meander wordt de situatie van uur tot uur bekeken en beoordeeld. Alle betrokken organisaties overleggen en beoordelen dagelijks de situatie. Dit stelt ons gezamenlijk in staat om direct passende maatregelen te treffen. Door deze maatregelen kunnen de betrokken organisaties optimale zorg aan patiënten met een acute zorgvraag blijven leveren.

 

Informatie bijgewerkt: 14 March 2018