Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander ontvangt keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Meander Medisch Centrum heeft het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ ontvangen. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg voor kwetsbare ouderen in Meander goed georganiseerd is en aansluit bij de wensen en behoeften van oudere patiënten. Het keurmerk is twee jaar geldig en geldt voor de huidige locaties Lichtenberg, Elisabeth en Baarn én voor het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg.

 

Het keurmerk is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden (De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG) en is bestemd voor ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Mensen krijgen op hoge leeftijd vaak te maken met meerdere aandoeningen tegelijkertijd en komen daardoor met een complex ziektebeeld in het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk dat ziekenhuizen hun zorg aanpassen op deze kwetsbare patiëntengroep.

Zorg voor kwetsbare ouderen
In het afgelopen jaar heeft Meander onderzocht hoe de zorg voor kwetsbare oudere patiënten het beste kon worden georganiseerd. Dat heeft erin geresulteerd dat er een geriatrisch team beschikbaar is dat gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen. Alle oudere patiënten worden zowel bij opname als op de pre-operatieve spreekuren gescreend op ondervoeding, val- en geheugenproblemen. Daardoor kunnen eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en kunnen er maatregelen worden genomen om de kwetsbare gezondheid van ouderen te verbeteren. Dit zijn tevens belangrijke criteria om het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis te ontvangen.

In het nieuwe ziekenhuis
De zorg voor kwetsbare ouderen wordt in het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort verder uitgebouwd. Op elke verpleegafdeling waar oudere patiënten worden opgenomen, is er – net als op de huidige locaties - aandacht voor de specifieke zorgbehoefte van oudere patiënten. Daarnaast komt er een verpleegafdeling voor geriatrische patiënten waar een gespecialiseerd team van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en paramedische ondersteuning, zoals activiteiten- en fysiotherapeuten, komt te werken. Het geriatrisch team wordt per 1 november versterkt met een klinisch geriater, begin 2014 start nog een klinisch geriater. Er komt een geriatrisch onderzoekscentrum dat zich helemaal richt op de diagnostiek voor geriatrische patiënten. Ook starten er spreekuren waar ouderen met val- en geheugenproblemen terecht kunnen.

Alle ziekenhuizen in Nederland zijn gescreend op seniorvriendelijkheid. Op de website www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl zijn vanaf 1 oktober 2013 de resultaten van alle ziekenhuizen te zien.

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013