Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander Medisch Centrum voldoet grotendeels aan SONCOS-normen

De normen voor oncologie die op dit moment in de belangstelling staan, zijn de multidisciplinaire SONCOS-normen. Het bestuur van SONCOS constateerde dat patiënten met kanker in Nederland volgens een hoge standaard worden behandeld, maar dat ook nog verbeteringen mogelijk zijn. Het IKNL bood alle ziekenhuizen een vragenlijst aan om inzicht te krijgen in hoeverre zij voldeden aan de normen.

 

Meander Medisch Centrum voldoet grotendeels aan SONCOS-normen
Meander Medisch Centrum heeft met behulp van deze vragenlijst het afgelopen jaar onderzocht in hoeverre aan de SONCOS-normen wordt voldaan en op welke punten de zorg nog verbeterd kan worden. Uit de meting blijkt dat Meander bij de meeste tumorsoorten voldoet aan de kwaliteits- en volume-eisen van SONCOS. Bij een aantal tumorsoorten overstijgt Meander de volume- en kwaliteitsnormen zelfs ruimschoots: dit geldt voor mammacarcinoom, prostaatcarcinoom, longcarcinoom, colorectaal carcinoom, ovariumcarcinoo, blaascarcinoom en de hematologie. Het IKNL-rapport over de SONCOS-criteria laat zien dat de kwaliteit van de oncologische zorg in orde is en dat oncologische patiënten bij Meander in zeer goede handen zijn.

Kwaliteitskeurmerken oncologische zorg
De kwaliteit van oncologische zorg in Meander blijkt niet alleen uit de SONCOS-normen, maar ook uit de andere kwaliteitskeurmerken die Meander de afgelopen jaren heeft ontvangen voor de oncologische zorg. Zo beschikt Meander als één van de weinige ziekenhuizen over de NIAZ deelaccreditatie voor oncologie. De zorg voor borstkankerpatiënten heeft  het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland ontvangen. De zorg voor dikkedarmkanker patiënten heeft een vinkje in de Patiëntenwijzer dikkedarmkanker. Ook de kwaliteit van zorg voor patiënten met bloed- en lymfeklierkanker heeft een vinkje ontvangen.

Verbeterpunten
Meander streeft er altijd naar om de kwaliteit van zorg voor de oncologische patiënten nog beter te maken. Het IKNL-rapport laat zien op welke punten Meander de zorg voor oncologische patiënten verder kan verbeteren.

Algemeen
Voor de vier frequent voorkomende tumorsoorten (mammacarcinoom, prostaatcarcinoom, longcarcinoom, colorectaal carcinoom) geldt dat de toegangs- en doorlooptijden bekend zijn. Voor deze tumorsoorten zijn gedetailleerde zorgpaden beschreven. Bij een aantal iets minder frequent voorkomende tumorsoorten zijn de toegangs- en doorlooptijden niet altijd bekend en zijn de zorgpaden nog in ontwikkeling. Meander vindt het belangrijk dat ook bij de minder vaak voorkomende tumorsoorten de informatievoorziening voor de patiënten optimaal is en werkt er hard aan om op dit punt te verbeteren.

Endometriumcarcinoom, vulvacarcinoom en cervixcarcinoom
Voor het endometriumcarcinoom, vulvacarcinoom en cervixcarcinoom geldt dat er nog geen radiotherapeut aanwezig is bij het multidisciplinair overleg. Op alle andere SONCOS-criteria wordt de norm bij deze  tumorsoorten wel voldoende gehaald. Meander zoekt in overleg met het UMC Utrecht hoe dit punt in de toekomst verbeterd kan worden, zodat ook deze tumorsoorten aan alle SONCOS-criteria voldoen.

Uitgezaaid niercelcarcinoom en lokaal of plaatselijk uitgezaaid melanoom (liesklieroperaties)
Voor twee zeldzame tumoren geldt dat de huidige volumenormen niet worden gehaald. Het gaat om het uitgezaaid niercelcarcinoom en lokaal of plaatselijk uitgezaaidmelanoom (liesklieroperaties). Bij de overige varianten van deze tumorsoorten wordt de SONCOS-norm wel behaald. Meander is met de partners UMCU/AVL en Tergooi in overleg hoe de organisatie van zorg rondom deze specifieke tumorsoorten  in de toekomst optimaal kan worden georganiseerd.

Wat zijn SONCOS-normen?
SONCOS, Stichting Oncologische Samenwerking, is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De SONCOS-normen geven inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg voor patiënten met kanker. Naast kwalitatieve eisen stelt SONCOS ook eisen aan de volumes bij de behandeling van kanker. Per tumorsoort zijn criteria opgesteld waaraan ziekenhuizen, artsen en professionals minimaal moeten voldoen om optimale zorg voor oncologische patiënten te kunnen bieden.

Toelichting op de samenvatting van het IKNL-rapport ‘Zicht op normen’, impactrapportage voor Meander Medisch Centrum van de SONCOS-normen, d.d. 18 oktober 2013.


november 2013


 

 

 

Informatie bijgewerkt: 6 January 2014