Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander Medisch Centrum stapt over op digitale dossiers

Steeds meer poliklinieken en verpleegafdelingen van Meander Medisch Centrum werken succesvol met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle papieren medische dossiers van patiënten worden vervangen door dossiers in de computer. Hierdoor kan Meander snellere en betere patiëntenzorg bieden.

 

Een elektronisch patiëntendossier biedt veel voordelen. Alle zorgverleners leggen op een eenduidige manier informatie vast over de patiënt. Patiëntgegevens zijn altijd en overal snel en volledig beschikbaar en kunnen niet zoekraken. Daardoor verlopen werkprocessen efficiënter. Het is bovendien veiliger. Het EPD is alleen met een wachtwoord te raadplegen en er is altijd te achterhalen wie wat heeft ingevuld.

 

 

 

 

Longarts Gerald Staaks is blij dat hij nu overal snel zijn patiëntgegevens bij de hand heeft.

 

Eén druk op de knop

Longarts Gerald Staaks beaamt dat het veel voordelen heeft om alle patiëntgegevens digitaal te hebben. “Als een patiënt of huisarts belt, kan ik gelijk de gegevens van de patiënt erbij halen. Huisartsenbrieven, onderzoeksuitslagen, medicijngebruik en de medische geschiedenis, alles heb ik met één druk op de knop bij de hand. Een patiënt bespreken met andere behandelaars gaat ook makkelijker. Het komt onze patiëntenzorg dus zeker ten goede. Patiënten zijn soms eerst wat huiverig, omdat ze denken dat het om het landelijke EPD gaat. Maar als ik uitleg dat het alleen binnen de muren van ons ziekenhuis gebruikt wordt, vinden ze het prima.”

 

Veilig
Ook verpleegkundige consulent oncologie Erica Blaauwgeers is enthousiast over het EPD: “Ik kan alle handelingen en controles die ik bij de patiënt uitvoer nu heel eenvoudig afvinken en ben minder tijd kwijt aan overdracht. Misverstanden door onleesbare handschriften zijn verleden tijd. Dit verhoogt de patiëntveiligheid. Veel informatie hoeft nog maar één keer te worden vastgelegd. Patiënten hoeven dus niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Ook verpleegkundige kwaliteitsindicatoren, zoals pijn of ondervoeding, registreren we in het EPD. Hierdoor worden afwijkende scores nog sneller zichtbaar en kunnen we het zorgbeleid voor de patiënt sneller aanpassen indien nodig.”

 

Nieuw ziekenhuis
Medio dit jaar zullen alle poliklinieken en verpleegafdelingen van Meander overgestapt zijn op digitale dossiers. Een volgende stap is dat verpleegafdelingen en poliklinieken ook digitaal laboratorium-, pathologisch en radiologisch onderzoek kunnen aanvragen. Daarmee is het ziekenhuis goed voorbereid op de verhuizing. Eind 2013 opent Meander Medisch Centrum de nieuwe locatie aan de Maatweg in Amersfoort, ter vervanging van de locaties Amersfoort Lichtenberg en Elisabeth.

Datum: 8 februari 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013